Účtovný program 5.09

Online ekonomický software

Vo verzii 5.09 prináša účtovný program Humanet nasledujúce novinky.

Mzdy a personalistika

 • Elektronický evidenčný list dôchodkového poistenia platný od 4.1.2016.
 • SEPA platby pre dalšie banky.
 • Doplnenie dátumu splatnosti do opisu prevodného príkazu do banky.
 • Nová špecifikácia role osoby "Evidenčný".

Online podvojné účtovníctvo
 • Individualizácia tlače kontačného lístka, interného dokladu a pokladničného dokladu.
 • Úpravy spracovania rozpočtu.
 • Pridanie nových parametrov do tlače fakturačných dokladov.
 • Úprava tlače desatinných miest v dokladoch fakturácie.

Online jednoduché účtovníctvo
 • Individualizácia tlače kontačného lístka, interného dokladu a pokladničného dokladu.
 • Úprava tlače kontačného lístka, interného dokladu a pokladničného dokladu – tlač rozúčtovaných predpisov.
 • Pridanie nových parametrov do tlače fakturačných dokladov.
 • Úprava tlače desatinných miest v dokladoch fakturácie.