Humanet v praxi: Prechod z iného softvéru do systému Humanet – Registrácia a založenie databázy

Prvým krokom pri prechode z iného softvéru do systému Humanet je vytvorenie bezplatnej registrácie na stránke www.humanet.sk. Pre tento účel si užívateľ klikne na oranžové tlačidlo VYSKÚŠAŤ ZDARMA v pravom hornom rohu okna.

Otvorí sa stránka Registrácia. Po zadaní e-mailovej adresy, ktorá bude prihlasovacím menom do registrácie, hesla a po označení súhlasu so všeobecnými obchodnými podmienkami sa klikne na tlačidlo REGISTROVAŤ.

DÔLEŽITÉ: Pri vytváraní novej registrácie a pri pridávaní databázy je potrebné mať na pamäti dôležité pravidlo: databázu do registrácie pridáva ten, kto je vlastníkom osobných údajov - zamestnávateľ. Ak pre zamestnávateľa bude mzdy spracovávať mzdová účtovníčka, registráciu vytvorí a databázu do nej pridá konateľ, alebo administrátor spoločnosti pod firemnou e-mailovou adresou. Mzdová účtovníčka si vytvorí vlastnú registráciu bez pridanej databázy, a konateľ/administrátor účtovníčke pridelí do databázy užívateľský prístup.

Po kliknutí na tlačidlo REGISTROVAŤ sa zobrazí formulár VITAJTE V ADMINISTRAČNEJ ČASTI.... Zároveň sa registrujúcemu doručí potvrdzujúci e‑mail.

V doručenom e-maili s predmetom Potvrdenie registrácie je potrebné kliknúť na tlačidlo potvrdiť.

Systém následne užívateľa prihlási v jeho registrácii do časti Môj Humanet/ Agendy. Zároveň sa užívateľovi doručí e-mail s predmetom Úspešné dokončenie registrácie. Dôležitou súčasťou tohto e‑mailu je informácia o nevyhnutnosti uzatvoriť zmluvu v súvislosti s GDPR.

Založenie databázy

V časti Môj Humanet/ Agendy sa pridá prvá databáza do registrácie kliknutím na tlačidlo PRIDAŤ NOVÚ AGENDU.

Užívateľ má na výber databázu na spracovanie miezd a personalistiky, alebo databázu na spracovanie podvojného účtovníctva.

Následne si môže vybrať vytvorenie databázy pre reálne spracovanie, alebo demoverziu.

Po výbere databázy sa zobrazí stránka Informácie na vyplnenie potrebných údajov, kde na konci je políčko pre zadanie vlastného názvu agendy – databázy a tlačidlo VYTVORIŤ.

Po pridaní prvej agendy sa zobrazí formulár Súhlas so spracovaním osobných údajov, v ktorom si môžete stiahnuť GDPR Sprostredkovateľskú zmluvu. Zmluva na ochranu osobných údajov je k dispozícii na stiahnutie aj na stránke http://www.humanet.sk/zmluva-na-ochranu-osobnych-udajov.

Ďalšie databázy do registrácie si užívateľ môže pridať v časti Môj Humanet pomocou tlačidla PRIDAŤ NOVÚ AGENDU.

V demodatabáze mzdového modulu sú zapnuté len štandardné moduly - Správa systému, Základné nastavenia, Personálne údaje, Spracovanie miezd, Pomocné dáta PAM a Úkolové mzdy. V databáze sú zadané vzorové dáta a databáza má časové obmedzenie pre použitie 30 dní. Po tejto lehote je databáza z registrácie automaticky odstránená. Databáza z demo dátami je rovnako plne funkčná ako databáza pre reálne spracovanie miezd.

V databáze pre reálne spracovanie sú zapnuté tiež len štandardné moduly. Ak užívateľ chce využívať ďalšie moduly systému Humanet, napr. modul Dochádzka alebo Vzdelávanie, môže o sprístupnenie požiadať obchodné oddelenie spoločnosti HOUR, spol. s r.o. Nepoužívané prázdne databázy – agendy pre reálne spracovanie systém odstraňuje automaticky. Odstraňované sú agendy, do ktorých sa užívateľ neprihlásil najmenej 90 dní a neobsahujú žiadne spracované mzdy. Inak je databáza časovo neobmedzená. Užívateľ si môže vo svojej registrácii pridať neobmedzené množstvo databáz, čo je vhodné napríklad pre outsourcingové spoločnosti.

Pridelenie užívateľského prístupu

Užívateľ, ktorý chce sprístupniť svoju databázu na používanie inému užívateľovi (napr. zamestnávateľ svojej mzdovej účtovníčke), v časti Môj Humanet/ Agendy klikne na ikonu ozubené koliesko v riadku databázy, do ktorej chce pridať nového užívateľa. Zobrazí sa zoznam volieb, kde vyberie voľbu Upraviť prístup k agende.

Zobrazí sa formulár Užívateľské prístupy, kde sa klikne na tlačidlo PRIDAŤ NOVÉHO UŽÍVATEĽA, a následne sa zadá meno registrácie, ktorej sa má vytvoriť prístup do databázy. Systém nájde registráciu a vytvorí jej prístup do tejto databázy.

Na strane registrácie, ktorej bol pridelený prístup, sa databáza zobrazí na stránke Môj Humanet/ Agendy v časti NAZDIEĽANÉ AGENDY. Užívateľ vstupuje do databázy rovnako, ako do vlastných databáz - cez tlačidlo ŠTART.

Na strane registrácie, ktorá je vlastníkom databázy, sa zoznam pridelených prístupov do databázy zobrazí po kliknutí na ozubené koliesko a voľbu Upraviť prístup k agende. Užívateľský prístup možno kedykoľvek zrušiť kliknutím na tlačidlo Odobrať v riadku príslušnej registrácie.

Viac sa dočítate v príručke Ako začať - personalistika a mzdy.