Humanet v praxi: Prechod z iného softvéru do systému Humanet – Registrácia a založenie databázy

Prvým krokom pri prechode z iného softvéru do systému Humanet je vytvorenie bezplatnej registrácie na stránke www.humanet.sk. Pre tento účel si užívateľ klikne na modré tlačidlo Vyskúšať zdarma v pravom hornom rohu okna. Otvorí sa formulár pre zadanie mena v tvare e-mailovej adresy a hesla. Registrácia pozostáva z 3 krokov: 1. Vytvorenie účtu, 2. Potvrdenie e-mailovej adresy a 3. Dokončenie registrácie.

Pri vytváraní novej registrácie a pri pridávaní databázy je potrebné mať na pamäti dôležité pravidlo: databázu do registrácie pridáva ten, kto je vlastníkom osobných údajov - zamestnávateľ. Ak pre zamestnávateľa bude mzdy spracovávať mzdová účtovníčka, registráciu vytvorí a databázu do nej pridá konateľ, alebo administrátor spoločnosti pod firemnou e-mailovou adresou. Mzdová účtovníčka si vytvorí vlastnú registráciu bez pridanej databázy, a konateľ/administrátor účtovníčke pridelí do databázy užívateľský prístup.

Založenie databázy

V kroku 3. Dokončenie registrácie si užívateľ môže pridať novú databázu pre spracovanie agendy už pri vytváraní registrácie.

Ďalšie databázy do registrácie si užívateľ môže pridať v časti Môj Humanet pomocou tlačidla Pridať.

Užívateľ má možnosť pridať si databázu pre reálne spracovanie miezd a databázu s demo dátami.

V demo databáze mzdového modulu sú zapnuté len štandardné moduly - Správa systému, Základné nastavenia, Personálne údaje, Spracovanie miezd, Pomocné dáta PAM a Úkolové mzdy. V databáze sú zadané vzorové dáta a databáza má časové obmedzenie pre použitie 30 dní. Po tejto lehote je databáza z registrácie automaticky odstránená. Databáza z demo dátami je rovnako plne funkčná ako databáza pre reálne spracovanie miezd.

V databáze pre reálne spracovanie sú zapnuté tiež len štandardné moduly. Ak užívateľ chce využívať ďalšie moduly systému Humanet, napr. modul Dochádzka alebo Vzdelávanie, môže o sprístupnenie požiadať obchodné oddelenie spoločnosti HOUR, spol. s r.o. Nepoužívané prázdne databázy – agendy pre reálne spracovanie systém odstraňuje automaticky. Odstraňované sú agendy, do ktorých sa užívateľ neprihlásil najmenej 90 dní a neobsahujú žiadne spracované mzdy. Inak je databáza časovo neobmedzená. Užívateľ si môže vo svojej registrácii pridať neobmedzené množstvo databáz, čo je vhodné predovšetkým pre outsourcingové spoločnosti.

Pridelenie užívateľského prístupu

Užívateľ, ktorý chce sprístupniť svoju databázu na používanie inému užívateľovi (napr. zamestnávateľ svojej mzdovej účtovníčke), v časti Môj Humanet/ Moje agendy klikne na ikonu ozubené koliesko pri príslušnej databáze, v časti Užívateľský prístup klikne na tlačidlo Pridať, do políčka Emailová adresa zadá e-mailovú adresu registrácie užívateľa, ktorému chce prideliť prístup do databázy, a klikne na tlačidlo Vyhľadať užívateľa a prideliť mu prístup.

Viac sa dočítate v príručke Ako začať - personalistika a mzdy.