Humanet v praxi: Ako vyplniť žiadosť o ročné zúčtovanie dane v elektronickej podobe

Zákon o dani z príjmov umožňuje zamestnancovi podať žiadosť o vykonanie ročného zúčtovania preddavkov na daň elektronickou formou, ak sa so zamestnávateľom dohodol na jej doručení elektronickými prostriedkami (§ 38 ods. 1).

Systém Humanet umožňuje užívateľovi – zamestnávateľovi rozposlať zamestnancom elektronické tlačivo žiadosti podobne ako u elektronickej výplatnej pásky e-mailom.

K dispozícii na odoslanie je pdf súbor, ktorý možno vyplniť v elektronickej podobe len pomocou nástrojov programu Adobe Acrobat Reader, alebo pdf súbor, ktorý obsahuje vyplniteľné polia (označí sa políčko Spracovať ako editovateľné políčko). V oboch prípadoch sú v hlavičke žiadosti predvyplnené údaje o zamestnancovi.

Ak sa zamestnancovi doručí tlačivo s políčkami na vyplnenie, zamestnancovi stačí otvoriť tlačivo v programe Adobe Acrobat Reader, kliknúť do jednotlivých polí a vyplniť potrebné údaje. 

Otvorenie editovateľného súboru žiadosti v inom programe na editáciu pdf súborov než je Adobe Acrobat Reader môže v niektorých poliach spôsobovať problémy, napr. sa nesprávne budú zobrazovať písmená s diakritickými znamienkami, alebo sa nebude automaticky zmenšovať písmo v poliach, kde bola táto vlastnosť poľa nastavená.
Na podpísanie žiadosti využite nástroj programu Adobe Acrobat Reader Podpísať dokument napísaním alebo nakreslením podpisu. Kliknite na ikonu s perom.

Otvorí sa panel s nástrojmi na editáciu súboru. Kliknite na voľbu Pridať podpis,

a následne na ikonu Kresliť. Do poľa sa pomocou myši alebo elektronického pera podpíšte. Druhá možnosť je pridať sken vášho podpisu ako obrázok.

Kliknutím na tlačidlo Aplikovať sa podpis vloží do súboru, pričom máte možnosť určiť miesto vloženia a veľkosť obrázku s podpisom.

Uložením úprav sa takto podpísaný pdf súbor uzamkne na ďalšiu editáciu. Výsledok tak môže vyzerať nasledovne.

Potom už len stačí žiadosť vytlačiť a odovzdať, alebo poslať súbor so žiadosťou e-mailom do mzdovej učtárne.