Humanet v praxi: Ako vyplniť žiadosť o ročné zúčtovanie dane v elektronickej podobe

Zákon o dani z príjmov umožňuje zamestnancovi podať žiadosť o vykonanie ročného zúčtovania preddavkov na daň elektronickou formou, ak sa so zamestnávateľom dohodol na jej doručení elektronickými prostriedkami (§ 38 ods. 1).

Systém Humanet umožňuje užívateľovi – zamestnávateľovi rozposlať zamestnancom elektronické tlačivo žiadosti podobne ako u elektronickej výplatnej pásky e-mailom.

K dispozícii na odoslanie je pdf súbor, ktorý možno vyplniť v elektronickej podobe len pomocou nástrojov programu Adobe Reader, alebo pdf súbor, ktorý obsahuje vyplniteľné polia (označí sa políčko Spracovať ako editovateľné políčko). V oboch prípadoch sú v hlavičke žiadosti predvyplnené údaje o zamestnancovi.

Ak sa zamestnancovi doručí tlačivo s poľami na vyplnenie, zamestnancovi stačí otvoriť tlačivo v programe Adobe Reader, kliknúť do jednotlivých sivých polí a vyplniť potrebné údaje.

Na podpísanie žiadosti využite nástroj programu Adobe Reader Podpísať dokument napísaním alebo nakreslením podpisu. Kliknite na ikonu s perom.

Otvorí sa panel s nástrojmi na editáciu súboru. Kliknite na voľbu Pridať podpis,

a následne na ikonu Kresliť. Do poľa sa pomocou myši alebo elektronického pera podpíšte.

Kliknutím na tlačidlo Aplikovať sa podpis vloží do súboru, pričom máte možnosť určiť miesto vloženia a veľkosť obrázku s podpisom.

Výsledok tak môže vyzerať nasledovne.

Uložením úprav sa takto podpísaný pdf súbor uzamkne na ďalšiu editáciu

Potom už len stačí poslať súbor e-mailom naspäť do mzdovej učtárne.