Prejsť na predchádzajúcu verziu stránky humanet.sk

Kontrolný výkaz DPH – faktúry v pokladni

Častou otázkou pri spracovaní kontrolného výkazu DPH sú faktúry platené v hotovosti v registračnej pokladni. Nakúpime tovar, zaplatíme v registračnej pokladni a ako doklad dostaneme faktúru.

Stojíme pred dilemou kde uviesť tento doklad v KV DPH – ku faktúram do časti B.2, alebo k nákupom v hotovosti do časti B.3? Musíme sa zamyslieť nad dokladmi, ktoré držíme v ruke a tiež nad tým, kde asi uviedol tento doklad náš dodávateľ – predajca tovaru vo svojom KV DPH.

Nákup tovaru vo veľkoobchode Metro

Pri nákupe v Metre zaplatíme tovar v registračnej pokladni a dostaneme faktúru a tiež doklad z registračnej pokladne. Faktúra spĺňa všetky náležitosti faktúry, nie je zjednodušenou faktúrou, obsahuje rozpis DPH. Doklad z registračnej pokladne potvrdzuje úhradu faktúry a neobsahuje množstvo a popis tovaru ani rozpis DPH.

Z toho je zrejmé, že veľkoobchod Metro nezahrnie tento nákup do tržieb v hotovosti, ale uvedie ho pri faktúrach v časti A.1, teda aj my ho uvedieme pri faktúrach v B.2

Nákup tovaru na faktúru bez dokladu o platbe

Stáva sa, že pri nákupe v hotovosti dostaneme ako doklad faktúru, na ktorej je výrazne vyznačené UHRADENÉ V HOTOVOSTI a žiadny ďalší doklad o platbe.

V takomto prípade nám neostane nič iné, ako zaúčtovať tento doklad do pokladne, lebo nemáme žiadny ďalší doklad o úhrade faktúry. Teda v KV DPH bude v časti B.3.

Nákup tovaru na faktúru s dokladom o platbe v registračnej pokladni

Čo ak pri nákupe v hotovosti dostaneme aj faktúru aj doklad z registračnej pokladne a na oboch je rozpis DPH? Dá sa predpokladať, že náš dodávateľ uvedie túto tržbu v časti D.1 pri tržbách v hotovosti, lebo jeho denný výpis z registračnej pokladne bude túto tržbu obsahovať.

My teda tiež zaúčtujeme nákup do pokladne – v KV DPH do časti B.3.

Nákup tovaru na faktúru - platba kartou

Nezáleží na spôsobe platby pri registračnej pokladni, či použijeme platobnú kartu či hotovosť, o zaúčtovaní sa rozhodujeme podľa dokladov – tak ako v predošlých príkladoch.


Ak máme o dokladoch pochybnosti, najlepšie je obrátiť sa na dodávateľa a zistiť, kam tento doklad zahrnul on do svojho KV DPH a zosúladiť sa s ním.