Prejsť na predchádzajúcu verziu stránky humanet.sk

Náhrada mzdy za dovolenku - 2. časť

Náhrada mzdy za dovolenku - 2. časť

Zamestnanec má po výkone práce za zákonom stanovených podmienok nárok na regeneráciu a oddych po dobu dlhšiu, ako je stanovená doba počas kalendárneho týždňa. Touto dobou je podľa § 100 a nasl. Zákonníka práce dovolenka a zamestnancovi vzniká počas trvania pracovného pomeru nárok na niektorú z troch druhov dovoleniek. Prvá časť článku bola venovaná dovolenke za kalendárny rok, druhá časť bude popisovať dovolenka za odpracované dni. A v ďalšej časti bude popísaná dodatková dovolenka.

Dovolenka za odpracované dni

Táto dovolenka patrí podľa § 105 Zákonníka práce zamestnancovi, ktorému nevznikol nárok na dovolenku za kalendárny rok ani na jej pomernú časť, pretože nevykonával v kalendárnom roku u toho istého zamestnávateľa prácu aspoň 60 dní.

Dovolenka za odpracované dni sa zamestnancovi určí v dĺžke jednej dvanástiny dovolenky za kalendárny rok za každých 21 odpracovaných dní v príslušnom kalendárnom roku.

Prečítajte si prvú časť článku:

Náhrada mzdy za dovolenku - 1. časť