Novinky systému Humanet máj 2011

Dňa 28. mája 2011 (sobota) bol v systéme Humanet sprístupnený update účtovného a mzdového modulu, v ktorom Vám prinášame aj tieto novinky.

Účtovníctvo:

 • Hromadné generovanie dokladov fakturácie.
 • Nové výkazy – Súvaha a Výkaz ziskov a strát pre podnikateľské subjekty platné od 1.1.2011 dostupné aj vo verzii pre priebežnú účtovnú závierku.
 • Zápis drobného majetku priamo z účtovného dokladu.
 • Nový algoritmus na jednoznačný zápis sumy slovom na účtovných dokladoch.
 • Automatický import miezd do účtovníctva s možnosťou rozúčtovania.
 • Hromadné generovanie upomienok sumárne po partneroch.
 • Sledovanie disponibilného množstva pre skladové položky FIFO skladu.
 • Možnosť vychádzať vo fakturácii z ceny bez DPH, alebo z ceny s DPH pri vytváraní dokladov.
 • Kategorizovanie skladových kariet.
 • Kompletný skladový prepočet.
 • Skladová kontrola pre zaradenie pohybov spätne.

Mzdy a personalistika:

 • Spracovanie účtovného dokladu pre podvojné účtovníctvo po triediacich kritériách v mzdovom module.
 • Export dokladu do účtovníctva.
 • Nová voľba Užívateľské nastavenia.