Pracovný pomer na kratší pracovný čas

Pracovný pomer na kratší pracovný čas

Na celom svete existuje nespočetne veľa pracovných miest, resp. prác, ktoré ľudia vykonávajú. Niektoré práce si však vyžadujú kratší čas na ich vykonanie a splnenie. Môže zamestnávateľ zamestnávať vo svojej spoločnosti aj zamestnancov na kratší pracovný čas? Odpoveď je áno, môže. Prinášame Vám prehľad podľa § 49 Zákonníka práce.

Zamestnávateľ môže so zamestnancom dohodnúť v pracovnej zmluve kratší pracovný čas, ako je ustanovený týždenný pracovný čas.

Zamestnávateľ môže so zamestnancom dohodnúť zmenu ustanoveného týždenného pracovného času na kratší týždenný pracovný čas a zmenu kratšieho týždenného pracovného času na ustanovený týždenný pracovný čas.

Kratší pracovný čas nemusí byť rozvrhnutý na všetky pracovné dni.

Zamestnancovi v pracovnom pomere na kratší pracovný čas patrí mzda zodpovedajúca dohodnutému kratšiemu pracovnému času.

Zamestnanec v pracovnom pomere na kratší pracovný čas sa nesmie zvýhodniť alebo obmedziť v porovnaní s porovnateľným zamestnancom.

Zamestnávateľ informuje zrozumiteľným spôsobom zamestnancov a zástupcov zamestnancov o možnostiach pracovných miest na kratší pracovný čas a na ustanovený týždenný pracovný čas.