Prejsť na predchádzajúcu verziu stránky humanet.sk

Príspevok pri narodení dieťaťa zo sociálneho fondu neovplyvňuje vyplácanie dávky materské

Príspevok pri narodení dieťaťa zo sociálneho fondu neovplyvňuje vyplácanie dávky materské

Legislatíva

Príspevok pri narodení dieťaťa vyplácaný zo sociálneho fondu neovplyvňuje vyplácanie dávky materské. Je to preto, že s platnosťou od 1.1.2014 bola prijatá zmena v § 30 písm. b) Zákona o sociálnom poistení.

§ 30 Všeobecné podmienky nároku na nemocenské dávky zamestnanca

Zamestnanec má nárok na nemocenskú dávku, ak

b) nemá príjem, ktorý sa považuje za vymeriavací základ podľa § 138 ods. 1, okrem príjmu, ktorý sa poskytuje z iného dôvodu, než za vykonanú prácu, za obdobie trvania dôvodu na poskytnutie nemocenskej dávky uvedeného v § 33 ods. 1, § 39 ods. 1, § 48 ods. 1 a § 49 ods. 1.

Keďže príspevok zo sociálneho fondu nie je príjmom za vykonanú prácu, vyplatenie takéhoto príspevku nemá vplyv na vyplácanie dávky materské.

Vyplácanie dávky materské neohrozí ani príjem od jej zamestnávateľa, ktorý sa viaže na obdobie pred nástupom na materskú dovolenku. Napr. polročná odmena vyplatená za obdobie pred vznikom nároku na dávku materské tiež neovplyvní vyplatenie dávky materské.

Vyplácanie dávky materské ovplyvní len príjem, ktorý zamestnávateľ vyplatí zamestnancovi za vykonanú prácu za obdobie trvania dôvodu na poskytnutie dávky materské. Tieto pravidlá platia aj pre ostatné nemocenské dávky.