Prejsť na predchádzajúcu verziu stránky humanet.sk

Ako vyplniť kontrolný výkaz DPH

Kontrolný výkaz DPH sa skladá z viacerých tabuliek. Do každej tabuľky sa uvádzajú iné transakcie. Prinášame vám stručný prehľad, ktorá transakcia sa do ktorej časti vypĺňa.

Časť A

Do časti A sa vpisujú tuzemské odoslané faktúry, kde odberateľ má IČO (právnické osoby, fyzické – podnikateľ), zásielkový predaj do zahraničia nezdaniteľnej osobe.

A1

 • tuzemské odoslané faktúry, kde odberateľ má IČO (nemusí byť platca DPH)
 • zásielkový predaj do zahraničia, ak odberateľom je nezdaniteľná osoba
 • tuzemské dodávky podľa §69 ods. 12 f – i, kde základ nepresiahne sumu 5 000 €, t.j. poľnohospodárske plodiny, kovy a kovové výrobky, mobilné telefóny, integrované obvody – nenastane prenos daňovej povinnosti na odberateľa

Neuvádzajú sa:

 • tuzemské faktúry oslobodené od dane, ktoré idú do riadku 15 výkazu DPH (nájom bez dane, kultúrne, športové, vzdelávacie služby, poštové služby, zdravotná starostlivosť, služby sociálnej pomoci, služby dodané členom, finančné služby, RSTV, poisťovacie služby, lotérie, všetko oslobodené od dane...)
 • dodanie tovaru a služby do členských štátov EÚ, do tretích krajín a v rámci trojstranného obchodu (prvý odberateľ alebo dodávateľ)

A2

 • vystavené faktúry bez dane, kde odberateľ platí daň (§ 69 ods. 12 nové písmená f – i, základ presahujúci sumu 5 000 €), t.j. poľnohospodárske plodiny, kovy a kovové výrobky, mobilné telefóny, integrované obvody

Časť B

Do časti B sa vpisujú všetky došlé faktúry a došlé zjednodušené faktúry.

B1

 • došlé faktúry so samozdanením

B2

 • všetky došlé faktúry, ktoré nie sú zjednodušenými faktúrami

B3

 • došlé zjednodušené faktúry, tuzemské nákupy v hotovosti

Časť C

Do časti C sa vpisujú všetky odoslané aj prijaté dobropisy, ťarchopisy a doklady s opravou základu dane.

C1

 • vystavené dobropisy, ťarchopisy alebo doklady s opravou základu dane

C2

 • došlé dobropisy, ťarchopisy, opravné faktúry, doklady s opravou základu dane

Časť D

Do časti D sa vpisujú všetky vystavené zjednodušené faktúry a tržby v hotovosti.

D1

 • tuzemské predaje cez ERP v hotovosti (aj opravy a reklamácie)

D2

 • zásielkový predaj v tuzemsku
 • dodanie tovaru a služieb nezdaniteľným osobám

Keď nie je povinnosť vyhotoviť faktúru.