Dane a účtovníctvo jednoduchšie, rýchlejšie a efektívnejšie

Štyri roky existencie portálu Humanet sú za nami. Ako prví sme Vám už v roku 2009 sprístupnili online programy pre spracovanie miezd, podvojného účtovníctva a jednoduchého účtovníctva. Programy, ktoré svojou bohatou funkčnosťou konkurujú klasickým a 20 rokov vyvíjaným krabicovým softvérom. V Humanete spracujete dane a účtovníctvo bez kompromisov.

Ďalšie online programy sa začali na Slovensku objavovať viac ako dva roky po spustení Humanetu. Najskôr to boli najmä rôzne online fakturácie a neskôr sa pridali aj jednoduchšie verzie účtovníctva. Ale napríklad plnohodnotný online program na mzdy iný ako Humanet ani dnes nenájdete. Keďže nie je vôbec jednoduché vytvoriť takéto riešenia v prostredí internetu, tak sa všetci konkurenti Humanetu obmedzujú na základné a jednoduchšie možnosti a snažia sa presadiť najmä príjemným vzhľadom a jednoduchosťou ovládania.

Humanet ako jediné online riešenie pre dane a účtovníctvo Vám poskytuje nekompromisné plne funkčné riešenie, ktoré je vhodné nielen pre malé firmy a živnostníkov, ale aj veľké organizácie, ktoré zamestnávajú tisíce zamestnancov. Na druhú stranu jeho ovládanie je v niektorých častiach zložitejšie ako dôsledok jeho komplexnosti.

Minulý rok sme začali s prácami na zjednodušovaní ovládania Humanetu tak, aby to neovplyvnilo samotný rozsah možností pre dane a účtovníctvo, účtovníctvo jednoduché, podvojné aj mzdové. V roku 2012 sme zapracovali viac ako 200 vylepšení v ovládaní programu, ktoré ho sprehľadnili a zjednodušili. Za všetky môžeme spomenúť reorganizáciu usporiadania ovládacích prvkov pre mzdy a personalistiku alebo kompletne prepracované spracovanie daňových priznaní a daňových výkazov.

Tento rok v tomto úsilí pokračujeme. Po úspešnom zapracovaní všetkých legislatívnych zmien sme Vám už v aktuálnej verzii priniesli pár zmien, ktoré šetria niekoľko klikov myšou pri spracovaní daňových výkazov a daňových prehľadov.

Ďalšie zmeny v šetrení klikov a v dizajne pre dane a účtovníctvo Vám prinesie najbližšia verzia, ktorá bude sprístupnená túto sobotu.