Prejsť na predchádzajúcu verziu stránky humanet.sk

Dôležité údaje pre kontrolný výkaz DPH

V rámci nového kontrolného výkazu DPH sa stále vynárajú otázky.

Prinášame vám stručný popis najdôležitejších údajov, na ktorých správnosť sa treba zamerať pri spracovaní kontrolného výkazu DPH.

  1. Číslo dokladu - do kontrolného výkazu sa uvádza kompletné číslo prijatého aj odoslaného dokladu presne tak ako je na doklade zobrazené, čiže číselné znaky, písmená aj iné znaky ako čiarka, lomka, pomlčka atď.
  2. Do kontrolného výkazu ide základ aj daň z dokladu - čiže aj pri prijatých faktúrach a výdavkových pokladničných dokladoch, kde sa doteraz základ vo výkaze DPH neuvádzal, v kontrolnom výkaze sa uvádzať musí.
  3. Faktúra vystavená nezdaniteľnej osobe - ak vystavujete faktúru nezdaniteľnej osobe, sumy z tejto faktúry idú do časti D.2 kontrolného výkazu, takáto faktúra by nemala ísť do časti A.1 (napriek tomu, že je to faktúra), pretože v časti A.1 sú vystavené faktúry len zdaniteľným osobám.
  4. Dobropis na viacero faktúr - ak dobropisujete viacero faktúr v jednom dobropise, treba v rámci dobropisu sumu rozdeliť na jednotlivé faktúry a priradiť k týmto sumám čísla opravovaných faktúr (záleží od softwéru). Rovnaký postup je aj pri prijatí dobropisu na viacero faktúr.
  5. Dobropis, ťarchopis na doklad minulého roku - ak v roku 2014 vystavujete dobropis na doklad z roku 2013, tento dobropis pôjde do kontrolného výkazu, pretože bol vystavený v roku 2014.
  6. Prijatá faktúra od neplatcu DPH - ak prijmete faktúru od neplatcu DPH, takáto faktúra sa vôbec netýka DPH, čiže nepôjde ani do kontrolného výkazu.
  7. Vystavená faktúra neplatcovi DPH - ak vystavujete faktúru neplatcovi DPH, vy ako platca DPH vystavujete faktúru s daňou, čiže týka sa DPH, preto pôjde do kontrolného výkazu.
  8. Vystavená faktúra do zahraničia neplatcovi DPH - ak vystavujete faktúru do zahraničia, kedy partner je neplatca DPH, túto faktúru zdaňujete na Slovensku, čiže z nej odvádzate DPH, preto takáto faktúra ide do kontrolného výkazu.
  9. Riadky výkazu DPH, ktoré nejdú do kontrolného výkazu - do kontrolného výkazu nejdú doklady, ktoré patria do riadkov 15, 16, 17, 18, 24, 25, 29, 30, 35, 36 výkazu DPH. Čiže do kontrolného výkazu nejdú predaje oslobodené od dane; predaje do zahraničia platcovi DPH; nákup zo zahraničia, kde bola daň zaplatená colnici; dodávateľ a prvý odberateľ pri trojstrannom obchode.