Ekonomický systém Humanet, v. 3.07

V sobotu 16.02.2013 bola v systéme Humanet sprístupnená verzia 3.07 pre mzdy a účtovníctvo.

Kompletný popis zmien nájdete vždy priamo v ekonomickom systéme Humanet v menu Pomocník / Dokumentácia.

Update
   

Mzdy a personalistika

 • Potvrdenie o zdaniteľných príjmoch za rok 2013 s novou prílohou Údaje na účely platenia.
 • Potvrdenie zamestnávateľa na účely nároku na dávku v nezamestnanosti.
 • Ročné zúčtovanie ZP – výkaz zdravotným poisťovniam k ročnému zúčtovaniu preddavkov poistného za rok 2012.
 • Nový modul Termíny a úlohy.
Pomoc
Pomoc

Účtovníctvo

 • Účtovníctvo PÚ
  • Sumarizácia v denníku po účtovných predpisoch.
  • Spracovanie zostavy Hlavná kniha s voliteľnou úrovňou detailnosti zobrazenia.
  • Aktualizácia poučenia (popisov) kódov DPH.
 • Účtovníctvo JÚ
  • Sumarizácia v denníku po účtovných predpisoch.
  • Spracovanie zostavy Hlavná kniha s voliteľnou úrovňou detailnosti zobrazenia.
  • Aktualizácia poučenia (popisov) kódov DPH.
  • Výkaz o majetku a záväzkoch (podnikatelia) v novom editore na spracovanie daňových výkazov.
 • Fakturácia
  • Zmena v prenášaní položiek objednávky prijatej pri vytváraní súvisiaceho dokladu.
 • Sklad
  • Kontrola výdaja do mínusu pri skladovom pohybe - výdaj.

 

Humanet