Humanet je v Slovenských elektrárňach

Humanet je v Slovenských elektrárňach

Minulý rok v lete sa spoločnosť HOUR stala víťazom výberového konania pre outsourcing spracovania viacerých procesov v Slovenských elektrárňach. Mzdy a ďalšie agendy, ktoré sa postupne budú zavádzať sú prevádzkované v ekonomickom systéme Humanet.

Prvá časť, ktorú predstavuje outsourcing personalistiky a miezd na platforme online ekonomického systému Humanet, bola úspešne nasadená do ostrej prevádzky.

Online ekonomický systém Humanet si Slovenské elektrárne vybrali vo výberovom konaní, v ktorom Humanet porazil viacerých silných konkurentov. Jeho zásadnou výhodou sa ukázalo byť, že Humanet ako jediný poskytuje komplexné modulárne riešenie schopné pracovať online.

Ďalšou výhodou, ktorú Slovenské elektrárne ocenili, je schopnosť prepojenia Humanetu s rôznymi inými systémami, ktoré Slovenské elektrárne prevádzkujú. V prvej fáze implementácie sa pre potreby spracovania miezd zrealizovalo najmä obojstranné prepojenie so systémom SAP.

Z úspešnej implementácie ekonomického systému Humanet u veľkých klientov, akými sú aj Slovenské elektrárne, profitujú aj menší užívatelia systému Humanet. Keďže platforma, na ktorej Humanet funguje je jednotná pre malých aj veľkých, tak mnohé funkcie, ktoré vytvárame pre veľkých zákazníkov, sú sprístupnené aj vo verejnom portálovom riešení na adrese www.humanet.sk.

Veľký počet spracovaných miezd vo veľkých firmách na mzdovom programe Humanet sú zároveň veľmi dobrou previerkou správnosti výpočtu mzdy. Všetkým to tak dáva záruku, že nová legislatíva v mzdovom programe je vždy zapracovaná načas a vaše mzdy budete mať spočítané správne.