Prejsť na predchádzajúcu verziu stránky humanet.sk

Čo treba skontrolovať v podvojnom účtovníctve ku koncu účtovného obdobia

Kontrola podvojného účtovníctva

Pred vytváraním daňových priznaní a výkazov je dobré skontrolovať si zopár základných informácií v účtovníctve.

Prinášame vám zoznam pár vecí, ktoré by ste si mali určite skontrolovať.

  • Účet 431 – treba skontrolovať preúčtovanie hospodárskeho výsledku v schvaľovaní – na konci účtovného obdobia musí byť účet 431 vynulovaný.
  • Či bol vytvorený zákonný rezervný fond, pravdaže len v prípade zisku.
  • Končený stav účtov 111 a 131, tieto účty by mali byť na konci účtovného obdobia nulové. Ak sa na nich nachádzajú zostatky tovarov alebo materiálov, ktoré ešte neboli dodané na sklad, treba zostatky týchto účtov preúčtovať na 119 a 139.
  • Konečný zostatok účtu 395 – tento účet musí byť taktiež ku koncu účtovného roku vynulovaný.
  • Účet 261 – konečný zostatok tohto účtu by mal byť nulový. Avšak ak nie je, treba overiť, či je zostatok opodstatnený.
  • Má Dať = Dal – ak náhodou tieto strany v hlavnej knihe nesedia, treba vyhľadať predpis, kde chýba účet na jednej strane.
  • Hospodársky výsledok Súvahy = hospodársky výsledok Výkazu ziskov a strát.
  • Súvaha Aktíva = Súvaha Pasíva.
  • Opravné položky.