Prejsť na predchádzajúcu verziu stránky humanet.sk

Kvalitný mzdový softvér

Nie každý mzdový softvér Vám správne vypočíta mzdu! Overte si správnosť rôznych prípadov výpočtu mzdy, skôr ako sa pre nejaký mzdový softvér rozhodnete.

Ako vybrať mzdový softvér

Pri výbere konkrétneho mzdového softvéru sa najčastejšie ľudia riadia kombináciou troch kritérií. Ako je daný mzdový softvér známy, aký na nás urobí prvý dojem a aká je cena daného mzdového softvéru.

Už menej si ľudia dávajú záležať na tom, aby si overili správnosť výpočtu mzdy, pretože každý predpokladá, že ak niekto predáva mzdový softvér, tak tento mzdový softvér počíta mzdy bez chýb. Avšak to je veľká chyba!

Skúsenosti z mnohých implementácií online mzdového softvéru Humanet ukázali, že na Slovensku existuje veľmi veľa mzdových softvérov, ktoré správne vypočítajú jednoduché mzdové prípady, ale mnohokrát chybne vypočítajú prípady, ktoré sa v praxi často nevyskytujú.

Užívatelia sa samozrejme spoliehajú na svoj mzdový softvér, avšak bývajú nemilo prekvapení, keď im vykoná kontrolu Sociálna poisťovňa a tá zistí, že sú nesprávne vypočítané odvody do fondov.

Ako otestovať mzdový softvér

Pokiaľ si chcete overiť správnosť výpočtu mzdy konkrétneho mzdového softvéru, potom Vám môžeme odporučiť dva konkrétne prípady, s ktorými mávajú mzdové softvéry najčastejšie problémy.

1. Súbežné pracovné pomery

Prvým prípadom je overenie správnosti a spôsobu výpočtu mzdy u súbežných pracovných pomerov. Vyskúšajte si, či daný mzdový softvér správne vypočíta daň, odvody na zdravotné poistenie a sociálne poistenia u zamestnancov, ktorí majú súčasne hlavný pracovný pomer a súčasne dohodu a tiež súbeh hlavného pracovného pomeru a vedľajšieho pracovného pomeru. U týchto prípadov si overte správnosť výpočtu, ak mzda nepresiahne spoločne maximálne vymeriavacie základy a tiež prípady, ak mzda presiahne maximálne vymeriavacie základy na jednom alebo v súčte na obidvoch pracovných pomeroch v súbehu.

Kvalitný mzdový softvér by si mal so všetkými týmito kombináciami poradiť sám bez toho, aby užívateľ nejakým ručným spôsobom musel ovplyvňovať výšku jednotlivých vymeriavacích základov, z ktorých sa výsledné odvody do fondov vypočítajú.

2. Výpočet exekúcie

Každý zamestnávateľ má povinnosť strhávať zamestnancovi zo mzdy exekučné zrážky. Výšku exekúcie s ponechaním príslušného životného minima domácnosti by mal vedieť vypočítať kvalitný mzdový softvér sám. To znamená, že užívateľ zadá celkovú hodnotu exekúcie, počet osôb žijúcich v spoločnej domácnosti a mzdový softvér v každom mesiaci na základe aktuálnej výšky mzdy musí vedieť správne vypočítať sumu exekúcie, ktorá sa má zamestnancovi strhnúť zo mzdy v danom mesiaci. V žiadnom prípade by nemal nechávať na užívateľovi, aby sumu exekúcie v každom mesiaci musel užívateľ počítať a ručne zadávať do výpočtu mzdy. Zároveň by mal kvalitný mzdový softvér vedieť sledovať aj zostatok exekúcie a ukončiť jej strhávanie automaticky, ak už bola celá splatená.

Kvalitný mzdový softvér šetrí peniaze

Ak si mzdový softvér overíte pred jeho zakúpením, môžete si tak ušetriť budúce starosti a nemalé peniaze vo forme pokút a penále, ktoré budete musieť znášať po odhalení chýb vo výpočte mzdy kontrolou príslušnej inštitúcie.

Ak už nejaký mzdový softvér používate, overte si jeho správnosť výpočtu. Práve teraz, na konci roka, je ten správny čas na zmenu mzdového softvéru a vykonanie prechodu na kvalitný mzdový softvér akým je napríklad online ekonomický mzdový softvér Humanet, ktorý Vám okrem záruky správnosti výpočtu mzdy poskytne aj ďalšie mnohé výhody, ktoré žiadny iný mzdový softvér na Slovensku neposkytuje.

Chcete vedieť viac?

Bezplatná registrácia

Zdarma sa zaregistrujte a vyskúšajte.

Je to úplne jednoduché. Stovky firiem už využívajú výhody online mzdového softvéru Humanet.