Prejsť na predchádzajúcu verziu stránky humanet.sk

Mzdy a personalistika, termíny a povinnosti

Spracovanie personalistiky a miezd to nie je iba zadanie údajov zamestnanca a výpočet mzdy. Je to oveľa viac! Každý, kto už riešil spracovanie miezd a personalistiky, tak vie, že pri prijatí nového zamestnanca je potrebné s ním podpísať pracovnú zmluvu, zamestnanca prihlásiť do Sociálnej poisťovne, zdravotnej poisťovne a dať mu podpísať vyhlásenie k dani.

Pri ukončení pracovného pomeru zasa nesmiete zabudnúť zamestnanca odhlásiť zo Sociálnej poisťovne, zo zdravotnej poisťovne, odovzdať mu potvrdenie o príjme, zápočtový list atď.

Pravidelne v každom mesiaci musíte načas spracovať mzdy, spracovať a odovzdať výkazy na zdravotné a sociálne poistenie, odviesť odvody na sociálne a zdravotné poistenie, spracovať a odovzdať mesačný daňový prehľad, odviesť daň na daňový úrad, vyplatiť mzdy zamestnancom.

Ďalšie povinnosti prichádzajú po skončení kalendárneho roka so spracovaním ročného zúčtovania dane. A aby toho nebolo málo, tak od roku 2013 pribudli do spracovania miezd a personalistiky ďalšie povinnosti pri zamestnávaní na dohodu.

Mzdy a personalistika, termíny a úlohy

Ako sa nestratiť v zozname povinností a ustrážiť všetky zákonné termíny? Online mzdy a personalistika v systéme Humanet sú skvelým pomocníkom.

Mzdy a personalistika Humanet Vám zobrazujú zoznam povinností a termínov platných pre aktuálny mesiac, takže viete presne kedy máte aké činnosti vykonať. Zoznam je v systéme pravidelne aktualizovaný podľa meniacej sa legislatívy a je prispôsobený individuálne pre každú firmu na základe jej presného výplatného termínu.

Okrem vlastného programu Mzdy a personalistika majú všetci zákazníci systému Humanet prístup do legislatívnej sekcie Mzdový a účtovný poradca, kde nájdu vždy aktuálny prehľad pravidelných mesačných povinností a aj ostatných nepravidelných povinností s odkazom na príslušné zákony, ktoré dané povinnosti definujú.

Online mzdy a personalistika Humanet je viac ako iba mzdový program. Je to systém, s ktorým máte istotu, že výpočet mzdy a všetky s tým spojené povinnosti zabezpečíte vždy včas.