Verzia 3.08 mzdy a personalistika, jednoduché a podvojné účtovníctvo

Mzdy a personalistika, účtovníctvo, v. 3.08

V sobotu 2.3.2013 bola v systéme Humanet sprístupnená nová verzia pre mzdy a účtovníctvo.

Kompletný popis zmien nájdete vždy priamo v systéme Humanet v menu Pomocník / Dokumentácia.

Update
   

Mzdy a personalistika

 • Aktualizované tlačivo štatistiky Práca P2-04.
 • Doplnenie mzdového listu podľa novely Zákona o dani z príjmov.
 • Nová možnosť definície sviatku v obraze turnusu.
 • Potvrdenie na účely nemocenskej dávky – možnosť editovať sumy vymeriavacích základov.
Pomoc
Pomoc

Podvojné účtovníctvo

 • Tlač Potvrdenia o podaní daňového priznania.
 • Poznámky individuálnej účtovnej závierky – podnikatelia.
 • Poznámky individuálnej účtovnej závierky – neziskové organizácie (word formulár v Evidencia tlačív).
 • Daňové priznanie k dani z príjmov fyzických osôb typ B.
 • Úprava výpočtu koeficientu DPH.
 • Úprava nastavenia účtov v účtovom rozvrhu.
 • Tlačidlo Obnoviť v drobnom majetku.
 • Výdaj zo skladu pri FIFO sklade.
 • Export zostáv skladu do excelu.

Jednoduché účtovníctvo

 • Daňové priznanie k dani z príjmov právnických osôb.
 • Daňové priznanie k dani z príjmov fyzických osôb typ B.
 • Výkaz o príjmoch a výdavkoch – neziskové organizácie.
 • Výkaz o majetku a záväzkoch – neziskové organizácie.
 • Úprava výpočtu koeficientu DPH.
 • Tlačidlo Obnoviť v drobnom majetku.
 • Výdaj zo skladu pri FIFO sklade.
 • Export zostáv skladu do excelu.
Pomoc

 

Humanet