Prejsť na predchádzajúcu verziu stránky humanet.sk

Mzdy a personalistika, jednoduché a podvojné účtovníctvo v. 3.15

Mzdy a personalistika, jednoduché účtovníctvo, podvojné účtovníctvo v. 3.15

V sobotu 7.9.2013 bola uvedená do prevádzky v. 3.15 pre mzdy a personalistiku, jednoduché účtovníctvo a podvojné účtovníctvo. Podrobný popis zmien nájdete priamo v programe v menu Pomocník / Dokumentácia.

   

Kurzy účtovníctva, kurzy mzdy a personalistika

Podrobný zoznam kurzov a školení s rozpisom ich obsahu a termínmi na september 2013 je k dispozícii na stránkach http://www.humanet.sk v sekcii Školenia a kurzy.

 


Čo obsahuje nová verzia?

Mzdy a personalistika

 • Export účtovného dokladu do účtovníctva MADO.
 • Pomôcka pri pridávaní novej dohody cez osobnú kartu.

Podvojné účtovníctvo

 • Možnosť pridať nový záznam aj priamo cez výberové okná.
 • Úprava okna Mapa súvisiacich dokladov.
 • Zrušenie skladových upozornení pri niektorých typoch dokladov.
 • Možnosť nastavenia definovateľného filtra samostatne pre každú oblasť evidencie fakturácie.
 • Nový stav objednávky Rezervovaná(blokovaná).
 • Nový druh dokladu Dopyt.

Jednoduché účtovníctvo

 • Možnosť pridať nový záznam aj priamo cez výberové okná.
 • Úprava okna Mapa súvisiacich dokladov.
 • Zrušenie skladových upozornení pri niektorých typoch dokladov.
 • Možnosť nastavenia definovateľného filtra samostatne pre každú oblasť evidencie fakturácie.
 • Nový stav objednávky Rezervovaná(blokovaná).
 • Nový druh dokladu Dopyt.