Prejsť na predchádzajúcu verziu stránky humanet.sk

Po sezónnych prácach automaticky nevzniká nárok na dávku v nezamestnanosti

Po sezónnych prácach automaticky nevzniká nárok na dávku v nezamestnanosti

Po sezónnych prácach automaticky nevzniká nárok na dávku v nezamestnanosti

Sociálna poisťovňa upozorňuje poistencov, ktorí žiadajú o dávku v nezamestnanosti po ukončení sezónnych prác, že na priznanie tejto dávky musia splniť všetky zákonné podmienky. Niektorí sa mylne domnievajú, že po sezónnych prácach im stačí získať 730 dní poistenia v nezamestnanosti za posledné štyri roky pred zaradením do evidencie uchádzačov o zamestnanie, a nie za posledné tri roky. Toto však platí len vtedy, ak poistenec pracoval výhradne na pracovný pomer dohodnutý na dobu určitú a v posledných štyroch rokoch pred zaradením do evidencie uchádzačov o zamestnanie nemal ani jediný deň pracovný pomer na dobu neurčitú. V tejto súvislosti treba zdôrazniť, že prácu na základe dohody nemožno považovať za obdobie zamestnania na dobu určitú.

Ak sa občan vracia zo sezónnych prác v zahraničí (napr. zber ovocia), splnil všetky podmienky pre dávku v nezamestnanosti a chce o ňu požiadať na Slovensku, odporúčame mu, aby si zo zahraničia priniesol doklady potvrdzujúce trvanie pracovného pomeru s uvedením, že išlo o pracovný pomer na dobu určitú. Urýchli to konanie o jeho dávke.

Zdroj: Sociálna poisťovňa