Registračná pokladnica pri službách – 2.časť (ubytovanie, stravovanie)

Registračná pokladnica pri službách – 2.časť (ubytovanie, stravovanie)

Registračná pokladnica pri službách – 2.časť (ubytovanie, stravovanie)

V druhej časti článku o používaní registračných pokladníc pri službách prinášame podrobný zoznam služieb v oblasti ubytovania a stravovania, pri ktorých je povinnosť používať elektronickú registračnú pokladnicu alebo virtuálnu registračnú pokladnicu pre evidenciu tržieb v hotovosti.

 • 55.10 Hotelové a podobné ubytovanie
 • 55.10.10 Služby poskytované v izbách alebo v ubytovacích jednotkách pre návštevníkov, s denným upratovaním (okrem ubytovania viacerých návštevníkov v rôznych obdobiach počas roka)
 • Táto subkategória zahŕňa: - poskytovanie ubytovania spravidla na niekoľko dní alebo týždňov v hotelových izbách, hotelových apartmánoch, moteloch, v liečebných alebo podobných zariadeniach s poskytovaním služieb denného upratovania a iných služieb
 • 55.20 Turistické a iné krátkodobé ubytovanie
 • 55.20.11 Služby poskytované v izbách alebo v ubytovacích jednotkách pre návštevníkov v ubytovniach pre mládež, turistických ubytovniach a horských chatách
 • 55.30.11 Služby táborísk
 • Táto subkategória zahŕňa: - poskytovanie miesta pre rekreačné vozidlá alebo stany, pre osoby, ktoré opustili svoje sídla na niekoľko dní alebo týždňov
 • Táto subkategória ešte zahŕňa: - poskytnutie miest pod ochrannými prístreškami alebo miest na táborenie, miest pre rozloženie stanov a spacích vakov
 • Táto subkategória vylučuje: - horské chaty, chatky a mládežnícke hostely, pozri 55.20.11
 • 55.30.12 Ostatné krátkodobé ubytovacie služby v izbách alebo v ubytovacích jednotkách pre návštevníkov, bez denného upratovania
 • Táto subkategória zahŕňa: - ubytovacie služby v izbách alebo ubytovacích jednotkách (so službami, ktoré sa poskytujú menej ako denne), napr. v prázdninových domoch, hosťovských bytoch, bungalovoch a chatách pre osoby, ktoré pravidelne odchádzajú z miesta bydliska a potrebujú ubytovanie denného alebo týždenného charakteru
 • 55.30 Autokempingy, táboriská a miesta pre karavány
 • 55.30.1 Prevádzka táborísk a miest na kempovanie automobilov a obytných prívesov
 • Táto subkategória zahŕňa: - poskytovanie ubytovania v mládežníckych ubytovniach, horských chatách a dovolenkových chatách s menším rozsahom poskytovaných služieb
 • 55.20.12 Služby poskytované v izbách alebo v ubytovacích jednotkách pre návštevníkov v obydliach používaných viacerými majiteľmi v rôznych obdobiach počas roka
 • Táto subkategória zahŕňa: - poskytovanie ubytovania v nehnuteľnostiach na určitý časový úsek
 • 55.20.19 Rekreačné služby miest na kempovanie automobilov a obytných prívesov
 • Táto subkategória zahŕňa: - poskytovanie nocľahu, kombinovaného so stravou a rekreačnými alebo školiacimi službami v kampingovom komplexe pre dospelých, mládež alebo deti s účtovaním kompletných služieb
 • 55.90 Ostatné ubytovanie
 • 55.90.11 Ubytovacie služby poskytované v študentských domovoch alebo školských internátoch
 • Táto subkategória zahŕňa: - poskytovanie ubytovania v študentských domovoch a školských internátoch, ktoré sú súčasťou škôl a univerzít
 • Táto subkategória vylučuje: - poskytovanie ubytovania v študentských domovoch a školských internátoch pre účastníkov konferencií alebo turistov počas dovolenky, pozri 55.20.19
 • 55.90.12 Služby v izbách alebo ubytovacích jednotkách v ubytovniach pre robotníkov
 • Táto subkategória zahŕňa: - poskytovanie ubytovania v ubytovniach pre robotníkov alebo kempoch zvyčajne na krátky čas alebo na sezónu
 • 55.90.13 Spacie (lôžkové) vozne a podobné dopravné prostriedky na prenocovanie
 • 55.90.19 Ostatné ubytovacie služby i. n.
 • Táto subkategória zahŕňa: - poskytovanie ubytovania v izbách alebo ubytovacích jednotkách pre miestnych obyvateľov trvale ubytovaných v izbách alebo penziónoch a miestnych kluboch
 • Táto subkategória vylučuje: - mládežnícke ubytovne, pozri 55.20.11 - študentské domovy, školské internáty, pozri 55.90.11
 • 56.10 Reštauračné činnosti a mobilný predaj jedál
 • Táto kategória vylučuje: - podávanie nápojov bez prípravy jedál, pozri 56.30.10
 • 56.10.11 Reštauračné služby s obsluhou
 • Táto subkategória zahŕňa: - prípravu a podávanie jedál vrátane nápojov v reštauráciách, kaviarňach a podobných zariadeniach, ktoré poskytujú služby obsluhy zákazníkov sediacich pri stole, pulte alebo stánku (s alebo bez zábavy) - prípravu a podávanie jedál vrátane nápojov v hoteloch alebo iných ubytovacích zariadeniach. Komplexné služby bežne pozostávajú z obsluhy zákazníkov sediacich pri stole, pulte alebo stánku.
 • 56.10.12 Reštauračné služby v železničných jedálnych vozňoch a na lodiach
 • Táto subkategória zahŕňa: - prípravu a podávanie jedál a nápojov v dopravných zariadeniach napr. vo vlakoch alebo na lodi. Komplexné služby bežne pozostávajú z obsluhy individuálnych zákazníkov sediacich pri stole, pulte alebo stánku - služby poskytované v jedálenských vozňoch
 • 56.10.13 Reštauračné služby v samoobslužných zariadeniach
 • Táto subkategória zahŕňa: - prípravu jedál v obmedzených a samoobslužných zariadeniach, ktoré poskytujú miesta na sedenie, ale neposkytujú čašnícku obsluhu ako sú: * zariadenia rýchleho občerstvenia s miestami na sedenie * závodné jedálne
 • Táto subkategória vylučuje: - poskytovanie jedál v zariadeniach bez čašníckej obsluhy, ktoré bežne neponúkajú miesta na sedenie, pozri 56.10.19 - služby závodných, podnikových alebo školských jedální na základe oprávnenia, pozri 56.29.20
 • 56.10.19 Ostatné reštauračné služby
 • Táto subkategória zahŕňa: - ostatnú prípravu jedál vrátane nápojov v občerstvovacích stánkoch bez miesta na sedenie v zariadeniach, ktoré poskytujú jedlá, ktoré si zákazník môže odniesť so sebou atď. - podávanie zmrzliny a zákuskov (cukrárne) - prípravu jedál a jedál rýchleho občerstvenia na prevádzke, ktoré sa budú predávať prostredníctvom predajných automatov - prípravu a podávanie jedál na okamžitú konzumáciu z pojazdných vozidiel alebo nepojazdných vozíkov a vozov. Tieto služby sú poskytované bez sedenia a obsluhy.
 • Táto subkategória vylučuje: - jedlá nepripravované, ktoré sa budú predávať prostredníctvom predajných automatov, pozri 47.00.1, 47.00.2
 • 56.21 Dodávka jedál
 • 56.21.11 Služby spojené s dodávkou hotových jedál pre súkromné domácnosti
 • Táto subkategória zahŕňa: - prípravu a dodávku jedál na základe dohody, kde služba je poskytovaná súkromným osobám alebo domácnostiam na mieste, ktoré si určí zákazník
 • 56.21.19 Ostatné služby spojené s dodávkou hotových jedál
 • Táto subkategória zahŕňa: - ostatnú prípravu a dodávku jedál na základe dohody so zákazníkom do inštitúcií, štátnych, komerčných, priemyselných alebo obytných priestorov alebo priestorov určených zákazníkom, na určitú príležitosť
 • 56.29 Ostatné jedálenské služby
 • 56.29.11 Zmluvné stravovacie služby pre prepravné spoločnosti
 • Táto subkategória zahŕňa: - prípravu a dodávku jedál na základe dohody pre letecké a iné dopravné spoločnosti
 • 56.29.19 Ostatné zmluvné stravovacie služby
 • Táto subkategória zahŕňa: - prípravu a dodávku jedál na základe dohody so zákazníkom na určitý čas, napr. počas trvania športových a podobných podujatí
 • Táto subkategória vylučuje: - služby jedální, pozri 56.29.20
 • 56.29.2 Jedálenské služby
 • 56.29.20 Jedálenské služby Táto subkategória zahŕňa: - stravovacie služby napr. zabezpečovanie prevádzky prostredníctvom operátorov z jedálenských zariadení, ako sú jedálne a samoobslužné reštauračné zariadenia a kaviarne. Služby zásobovania jedlom a nápojmi, zvyčajne za zníženú cenu pre skupiny jasne definované, kde sú najviac prepojené väzby profesionálnej povahy tak ako šport, podnik alebo podniková jedáleň, školská jedáleň a kuchyňa, služby univerzitných internátnych jedální, dôstojnícke jedálne a jedálne pre členov armády atď.
 • 56.30 Služby pohostinstiev
 • 56.30.10 Služby pohostinstiev
 • Táto subkategória zahŕňa: - služby spojené s podávaním prevažne alkoholických nápojov v baroch, pivárňach, nočných kluboch, diskotékach a podobných zariadeniach, s alebo bez poskytovania zábavy. Zahŕňa tiež služby poskytované barmi v hoteloch alebo iných ubytovacích alebo dopravných zariadeniach napr. vo vlakoch a na lodiach.
 • Táto subkategória vylučuje: - predávané balené/pripravené nápoje, pozri 47.00.25, 47.00.26 - maloobchodný predaj nápojov prostredníctvom predajných automatov, pozri 47.00.26 - reštauračné služby a s tým súvisiace podávanie nápojov, pozri 56.10.1 - jedlá a nápoje nepripravované, ktoré sa budú predávať prostredníctvom predajných automatov, pozri 47.00.1, 47.00.2 - prevádzkovanie diskoték a tanečných klubov bez podávania nápojov, pozri 93.29.19

Pozrite si prvú časť článku:
Registračná pokladnica pri službách - 1. časť (motorové vozidlá)