Prejsť na predchádzajúcu verziu stránky humanet.sk

Školenia pre mzdový program

V dňoch 23.4., 24.4. a 26.4. realizujeme školenia spracovania miezd v online mzdovom programe Humanet. Školenia sa konajú v Bratislave, Žiline a Košiciach.

Neváhajte s Vašou prihláškou. Počet účastníkov školenia je limitovaný kapacitou školiacej miestnosti. Uzávierka prihlášok na uvedené školenia je 21.4.2013.

Podrobný zoznam školení s rozpisom ich obsahu, časovým harmonogramom a prihláškou je k dispozícii v sekcii Školenia a kurzy.