Prejsť na predchádzajúcu verziu stránky humanet.sk

Zodpovednosť za doručenie Žiadosti o materské Sociálnej poisťovni má žiadateľka

Sociálna poisťovňa upozorňuje žiadateľky o dávku materské, ktorým trvá zamestnanie, aby sa so zamestnávateľom dohodli na doručení Žiadosti o materské pobočke Sociálnej poisťovne. Zamestnávateľovi totiž nevzniká povinnosť, aby ju pobočke automaticky zaslala. Spravidla tak zamestnávateľ robí, ale zákon o sociálnom poistení mu ukladá oznámiť pobočke iba začiatok a skončenie čerpania materskej dovolenky zamestnankyne prostredníctvom Registračného listu fyzickej osoby.

Zamestnankyňa si nárok na materské uplatňuje prostredníctvom Žiadosti o materské, ktorú jej vystaví poskytovateľ zdravotnej starostlivosti, gynekológ, nie pôrodná asistentka. V prípade, ak si chce poistenkyňa uplatniť nárok na materské z viacerých nemocenských poistení, oprávnený lekár vystaví žiadosť o materské osobitne pre každé z nich. V Žiadosti o materské musí byť gynekológom potvrdený očakávaný deň pôrodu, poistenkyňou uvedený dátum, od ktorého si nárok na výplatu materského uplatňuje a ňou podpísané a vyplnené vyhlásenie a zamestnávateľom potvrdené údaje o nástupe na materskú dovolenku. Pre posúdenie nároku na materské je nevyhnutné odovzdať žiadosť príslušnej pobočke Sociálnej poisťovne, pričom je na vzájomnej dohode medzi zamestnankyňou a zamestnávateľom, či Žiadosť o materské po potvrdení odošle zamestnávateľ alebo ju odovzdá sama zamestnankyňa.

Zamestnávateľovi vzniká povinnosť doručiť pobočke Sociálnej poisťovne len Žiadosť o nemocenské zamestnanca pri dočasnej pracovnej neschopnosti, ktorá trvá viac ako 10 dní, a to najneskôr do troch dní po desiatom dni trvania dočasnej pracovnej neschopnosti.