Prejsť na predchádzajúcu verziu stránky humanet.sk

Od 1.1.2014 príspevok pri narodení dieťaťa neovplyvňuje výplatu materského

Ak zamestnanec v minulosti poberal nemocenské dávky a počas obdobia ich poberania mu zamestnávateľ vyplatil príjem (s výnimkou príjmu, ktorý zamestnancovi patril za obdobie pred vznikom nároku na nemocenskú dávku), tento príjem negatívne ovplyvnil výplatu nemocenskej dávky. V mesiaci, za ktorý bol príjem vyplatený, zamestnanec nárok na výplatu nemocenskej dávky stratil. Mohlo sa napr. stať, že matke zamestnávateľ vyplatil pri príležitosti narodenia dieťaťa príspevok zo sociálneho fondu, a preto stratila nárok na výplatu dávky materské.

Od 1.1.2014 je zákon v tomto smere priaznivejší, v podobnej situácii už matka nárok na materské nestratí. Ak zamestnávateľ zúčtuje zamestnankyni príspevok pri narodení dieťaťa za január 2014, t.j. vo februári 2014, vyplatenie tohto príspevku nebude mať vplyv na výplatu materského. Sociálna poisťovňa však upozorňuje, že ak zamestnávateľ zúčtoval zamestnankyni príspevok pri narodení dieťaťa ešte za mesiac december 2013, nárok na materské zamestnankyňa za december 2013 mať nebude.

Od 1.1.2014 ovplyvní dávku materské, prípadne inú nemocenskú dávku len príjem, ktorý zamestnávateľ vyplatí zamestnancovi za vykonanú prácu v období poberania dávky. Nároku zamestnanca na nemocenskú dávku nebráni príjem, ktorý sa mu poskytuje z iného dôvodu, ako za vykonanú prácu, ak ide o príjem zúčtovaný za obdobie po 31.12.2013.