Prejsť na predchádzajúcu verziu stránky humanet.sk

Spracovanie účtovníctva

Spracovanie účtovníctva

Hľadáte spoľahlivého účtovníka, ktorý vám včas a správne zabezpečí spracovanie vášho účtovníctva?

Vyskúšajte účtovníkov, ktorí používajú online ekonomický softvér Humanet. Vaším benefitom bude nielen kvalitne spracované účtovníctvo a daňové priznanie, ale najmä skutočnosť, že môžete mať k svojmu účtovníctvu prístup kedykoľvek potrebujete.

Bežný účtovný program

Bežný účtovný program má účtovníčka nainštalovaný vo svojom počítači. Ak ako podnikateľ potrebujete získať akúkoľvek informáciu z účtovníctva, napr. stav úhrady konkrétnej faktúry, musíte zavolať účtovníčke, tá sa pozrie do účtovného programu a informáciu mu zistí.

Ak účtovníčka práve nie je pri počítači, máte smolu. Jednoducho musíte počkať a k možno dôležitej a zásadnej informácii sa dostanete oveľa neskôr a príde tak o dôležitých obchod.

Nepružnosť v prístupe k informáciám je jedným z dôležitých faktorov, ktoré majú za dôsledok stagnáciu podnikania a brzdia váš rozvoj.

Online účtovný program

Online ekonomický softvér Humanet je iný. Nikto ho nikdy nemusí inštalovať a ak máte pridelené príslušné oprávnenie, môžete sa kedykoľvek a odkiaľkoľvek do svojho účtovníctva pozrieť.

Dokonca sa môžete po dohode s účtovníkom aj podieľať na jeho vedení a urýchliť nielen vás prístup k informáciám, ale aj spracovanie účtovníctva.

Môžete napríklad vystaviť faktúru priamo vo fakturačnom module programu Humanet a účtovníčka ju ihneď vidí a môže zabezpečiť jej korektné zaúčtovanie. Už sa vám nestane, že ste zabudli účtovníčke niektorú faktúru doniesť, čoho dôsledkom mohol byť napríklad nesprávne podaný výkaz DPH, potom kontrola z daňového úradu a nakoniec pokuta.

Online účtovníci

Ak vás zaujala forma spracovania účtovníctva v online účtovnom programe Humanet a radi by ste si tak zlepšili podmienky svojho podnikania, môžete si vybrať niektorého z účtovníkov, ktorí Humanet používajú.

Zoznam progresívnych účtovníkov, ktorí účtujú online, nájdete na internetovej adrese http://www.uctovnici-online.sk/zoznam-uctovnikov.