Prejsť na predchádzajúcu verziu stránky humanet.sk

Stravné lístky od 1.12.2016

Stravné lístky od 1.12.2016

Prijatím opatrenia Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR o sumách stravného č. 309/2016 sa s platnosťou od 1. decembra 2016 zvyšujú sumy stravného.  • pre časové pásmo 5 až 12 hodín na 4,50 €
  • pre časové pásmo nad 12 hodín až 18 hodín na 6,70 €
  • pre časové pásmo nad 18 hodín na 10,30 €

Nárok na poskytovanie stravy

Stravovanie zamestnancov je jednou zo základných pracovných podmienok a podmienok zamestnávania.

Nárok na poskytnutie stravy má zamestnanec:

  • ktorý pracuje na základe pracovnej zmluvy
  • ktorý v rámci jednej zmeny vykonáva prácu dlhšie ako 4 hodiny
  • bez ohľadu na to, či pracuje na plný alebo skrátený pracovný úväzok (nie však menej ako 4 hodiny denne)
  • bez ohľadu na to, či pracuje na jednu alebo viac zmien

Príspevok zamestnávateľa na stravovanie

Suma stravného má okrem iného dopad na sumu príspevku zamestnávateľa na stravovanie podľa § 152 ods. 3 Zákonníka práce (Stravovanie zamestnancov). Podľa uvedeného ustanovenia zamestnávateľ prispieva zamestnancovi na stravovanie v sume najmenej 55 % ceny jedla, najviac však na každé jedlo do sumy 55 % stravného poskytovaného pri pracovnej ceste v trvaní 5 až 12 hodín podľa osobitného predpisu (opatrenia MPSVaR). Maximálna suma stravného je tak po novom 2,475 €, po zaokrúhlení na 2 des. miesta (§ 47 ods. 2 Zákona o dani z príjmov) 2,48 €.

Hodnota stravovacej poukážky

Zvyšuje sa aj hodnota stravovacej poukážky, ktorá musí podľa § 152 ods. 4 Zákonníka práce predstavovať najmenej 75 % stravného poskytovaného pri pracovnej ceste v trvaní 5 až 12 hodín, čo je po novom 3,38 €.

Rozdiel medzi starou a novou minimálnou hodnotou stravného lístka nemôže zamestnávateľ zamestnancovi doplatiť v hotovosti, alebo na účet. To by sa považovalo za finančný príspevok na stravovanie, a ten je možné poskytnúť len v špecifických prípadoch, ktoré určuje § 152 ods. 6 a 7 Zákonníka práce.

Keďže podľa § 152 ods. 4 Zákonníka práce pri zabezpečovaní stravovania zamestnancov stravnými lístkami sa cenou jedla rozumie hodnota stravovacej poukážky, je zamestnávateľ povinný prispievať na stravný lístok sumou najmenej 55 % zo sumy stravného lístka, čo je po novom suma 1,86 €. Zamestnávateľ môže prispievať aj vyššou sumou, najviac však do sumy 55 % stravného poskytovaného pri pracovnej ceste v trvaní 5 až12 hodín, čo je po novom 2,48 €.