Prejsť na predchádzajúcu verziu stránky humanet.sk

Účtovný softvér a mzdový program v. 4.02

Účtovný softvér a mzdový program verzia 4.02 online ekonomického a informačného systému Humanet je v produkčnej prevádzke od 2.2.2014. Podrobný popis zmien nájdete priamo v programe v menu Pomocník / Dokumentácia.

Čo obsahuje nová verzia?

Mzdy a personalistika

 • Mzdové konštanty platné od 1.1.2014.
 • Legislatívne zmeny vo výpočte miezd platné od 1.1.2014.
 • Nový mesačný výkaz poistného a výkaz poistného a príspevkov na sociálne poistenie v listinnej a v elektronickej podobe platný od 1.1.2014.
 • Nový mesačný výkaz na zdravotné poistenie v listinnej a v elektronickej podobe platný od 1.1.2014.
 • Potvrdenie o zdaniteľnom príjme na rok 2014.
 • Oznámenie o zmene platiteľa poistného na zdravotné poistenie v elektronickej podobe platné od 1.2.2014.
 • Zrýchlenie prepočtu mzdy a ďalších funkcií mzdového programu.

Podvojné účtovníctvo

 • Kontrolný výkaz DPH – 3. časť – spracovanie výkazu, export do excelu pre tlač a do XML pre elektronické podanie výkazu.
 • Hromadná zmena zaúčtovania – rozšírenie o políčko Typ KV DPH.
 • Zrýchlenie odozvy programu vo fakturácii a v sklade.

Jednoduché účtovníctvo

 • Kontrolný výkaz DPH – 3. časť – spracovanie výkazu, export do excelu pre tlač a do XML pre elektronické podanie výkazu.
 • Hromadná zmena zaúčtovania – rozšírenie o políčko Typ KV DPH.
 • Zrýchlenie odozvy programu vo fakturácii a v sklade.