Prejsť na predchádzajúcu verziu stránky humanet.sk

Verejné prednášky o virtuálnej registračnej pokladnici

Verejné prednášky o virtuálnej registračnej pokladnici

Verejné prednášky o virtuálnej registračnej pokladnici

Všetci podnikatelia, ktorí musia používať elektronickú registračnú pokladnicu (ERP), môžu od 1. januára 2016 využiť jej bezplatnú alternatívu – virtuálna registračnú pokladnicu (VRP). S cieľom oboznámiť ich s výhodami tejto služby pripravila finančná správa od 20. do 29. októbra sériu verejných prednášok v priestoroch daňových úradov vo všetkých krajských mestách.

Virtuálna registračná pokladnica je aplikácia, ktorú Finančné riaditeľstvo SR bezplatne poskytuje podnikateľom. Je určená pre tých, ktorým od 1. apríla 2015 vzniká povinnosť používať registračné pokladnice.

Zamestnanci finančnej správy predstavia návštevníkom aplikáciu, ktorá v prostredí finančnej správy funguje už od apríla tohto roku. Doposiaľ ju využíva cca 20 tisíc podnikateľov, ktorým vznikla zákonná povinnosť evidovať tržby od 1. apríla 2015 (taxikári, zubári, psychológovia, cestovné kancelárie). K nim sa môžu od 1. januára 2016 pridať všetci ostatní podnikatelia, ktorí v súčasnosti používajú ERP (a nevydajú mesačne viac ako 1 000 bločkov).

Vstup na podujatia je voľný. Upozorňujeme však na obmedzené kapacity prednáškových miestností. V niektorých mestách si preto Finančná správa pripravila v jeden deň až dve prednášky. Pre návštevníkov budú pripravené aj prezentačné letáky.

Harmonogram prednášok o virtuálnej registračnej pokladnici

Utorok 20.10.2015 9:00 Trnava Veľká zasadačka DÚ Hlboká 8/1
Streda 21.10.2015 9:00/13:00 Bratislava Veľká zasadačka DÚ Ševčenkova 32
Štvrtok 22.10.2015 9:00 Trenčín Zasadačka DÚ K dolnej stanici 22
Piatok 23.10.2015 9:00/12:00 Žilina Malá zasadačka DÚ Janka Kráľa 2
Pondelok 26.10.2015 9:00 Nitra Veľká zasadačka DÚ Damborského 5
Utorok 27.10.2015 9:00/13:00 Prešov Veľká zasadačka DÚ Hurbanistov 3
Streda 28.10.2015 9:00/12:00 Košice Veľká zasadačka DÚ Rozvojová 2
Štvrtok 29.10.2015 13:00 Banská Bystrica Veľká zasadačka Lazovná 63

Zdroj: Finančná správa