Prejsť na predchádzajúcu verziu stránky humanet.sk

Výkon práce – 3. časť

Výkon práce – 3. časť

V predchádzajúcich článkoch sme popisovali aká doba sa posudzuje ako výkon práce a následne čo sa za výkon práce neposudzuje. Viete, čo sa za výkon práce neposudzuje z pohľadu dovolenky?

Prinášame Vám vyjadrenie podľa Zákonníka práce - § 144a Výkon práce.

Ako výkon práce sa na účely dovolenky okrem dôb podľa článku Výkon práce – časť 2. neposudzuje ani doba:

  • dočasnej pracovnej neschopnosti zamestnanca pre chorobu alebo úraz okrem dočasnej pracovnej neschopnosti zamestnanca vzniknutej v dôsledku pracovného úrazu alebo choroby z povolania, za ktoré zamestnávateľ zodpovedá,
  • rodičovskej dovolenky podľa § 166 ods. 2 (Zákonníka práce),
  • nariadenej karantény (karanténneho opatrenia),
  • ošetrovania chorého člena rodiny,
  • starostlivosti o dieťa mladšie ako desať rokov, ktoré nemôže byť z vážnych dôvodov v starostlivosti detského výchovného zariadenia alebo školy, v ktorých starostlivosti dieťa inak je, alebo ak osoba, ktorá sa inak stará o dieťa, ochorela alebo sa jej nariadila karanténa (karanténne opatrenie), prípadne sa podrobila vyšetreniu alebo ošetreniu v zdravotníckom zariadení, ktoré nebolo možné zabezpečiť mimo pracovného času zamestnanca.

Na zistenie, či sú splnené podmienky vzniku nároku na dovolenku, sa posudzuje zamestnanec, ktorý je zamestnaný po určený týždenný pracovný čas, akoby v kalendárnom týždni pracoval päť pracovných dní, aj keď jeho pracovný čas nie je rozvrhnutý na všetky pracovné dni v týždni. To platí aj na zistenie počtu dní na účely krátenia dovolenky okrem neospravedlnenej neprítomnosti v práci.

Zdroj: Zákonník práce

Prečítajte si predchádzajúce časti článku:

Výkon práce – 1. časť
Výkon práce – 2. časť