Prejsť na predchádzajúcu verziu stránky humanet.sk

Výpočet súm životného minima od 1.7.2015 v modelových situáciách

Výpočet súm životného minima od 1.7.2015 v modelových situáciách

Výpočet súm životného minima od 1.7.2015 v modelových situáciách

Životné minimum je spoločensky uznaná minimálna hranica príjmov fyzickej osoby, pod ktorou nastáva stav jej hmotnej núdze.

Sumy životného minima sa upravujú vždy k 1. júlu bežného kalendárneho roka na základe koeficientu rastu čistých peňažných príjmov na osobu alebo koeficientu rastu životných nákladov nízkopríjmových domácností. Tieto údaje poskytuje ministerstvu Štatistický úrad SR.

Sumy životného minima na obdobie od 1. júla 2015 ostávajú nezmenené nasledovne:

  • 198,09 € mesačne, ak ide o jednu plnoletú fyzickú osobu
  • 138,19 € mesačne, ak ide o ďalšiu spoločne posudzovanú plnoletú fyzickú osobu
  • 90,42 € mesačne, ak ide o nezaopatrené dieťa alebo zaopatrené neplnoleté dieťa

Jednotlivec Životné minimum jednotlivca, t.j. plnoletej fyzickej osoby, predstavuje sumu 198,09 € mesačne .

Jednotlivec s nezaopatreným dieťaťom Životné minimum (dvojčlennej rodiny) jednotlivca, t.j. plnoletej fyzickej osoby, s jedným nezaopatreným dieťaťom sa vypočíta nasledovne, 198,09 € + 90,42 € = 288,51 € a predstavuje sumu 288,51 € mesačne.

Jednotlivec s dvomi nezaopatrenými deťmi Životné minimum (trojčlennej rodiny) jednotlivca, t.j. plnoletej fyzickej osoby, s dvomi nezaopatrenými deťmi sa vypočíta nasledovne, 198,09 € + 90,42 € + 90,42 € = 378,93 € a predstavuje sumu 378,93 € mesačne.

Jednotlivec s tromi nezaopatrenými deťmi Životné minimum (štvorčlennej rodiny) jednotlivca, t.j. plnoletej fyzickej osoby, s tromi nezaopatrenými deťmi sa vypočíta nasledovne, 198,09 € + 90,42 € + 90,42 € = 469,35 € a predstavuje sumu 469,35 € mesačne.

Jednotlivec so zaopatreným neplnoletým dieťaťom Životné minimum (dvojčlennej rodiny) jednotlivca, t.j. plnoletej fyzickej osoby, s jedným zaopatreným neplnoletým dieťaťom (dieťa do 18 rokov veku) sa vypočíta nasledovne, 198,09 € + 90,42 € = 288,51 € a predstavuje sumu 288,51 € mesačne.

Jednotlivec so zaopatreným plnoletým dieťaťom Životné minimum (dvojčlennej rodiny) jednotlivca, t.j. plnoletej fyzickej osoby, s jedným zaopatreným plnoletým dieťaťom (dieťa do 25 rokov veku) sa vypočíta nasledovne, 198,09 € + 138,19 € = 336,28 € a predstavuje sumu 336,28 € mesačne.

Dvojica bez detí Životné minimum (dvojčlennej rodiny) dvojice bez detí sa vypočíta nasledovne, 198,09 € + 138,19 € = 336,28 € a predstavuje sumu 336,28 € mesačne.

Dvojica s jedným nezaopatreným dieťaťom Životné minimum (trojčlennej rodiny) dvojice s jedným nezaopatreným dieťaťom sa vypočíta nasledovne, 198,09 € + 138,19 € + 90,42 € = 426,70 € a predstavuje sumu 426,70 € mesačne.

Dvojica s dvomi nezaopatrenými deťmi Životné minimum (štvorčlennej rodiny) dvojice s dvomi nezaopatrenými deťmi sa vypočíta nasledovne, 198,09 € + 138,19 € + 90,42 € + 90,42 € = 517,12 € a predstavuje sumu 517,12 € mesačne.

Dvojica s tromi nezaopatrenými deťmi Životné minimum (päťčlennej rodiny) dvojice s tromi nezaopatrenými deťmi sa vypočíta nasledovne, 198,09 € + 138,19 € + 90,42 € + 90,42 € + 90,42 € = 607,54 € a predstavuje sumu 607,54 € mesačne.

Dvojica s jedným zaopatreným plnoletým dieťaťom a jedným nezaopatreným dieťaťom Životné minimum (štvorčlennej rodiny) dvojice s jedným zaopatreným plnoletým dieťaťom (do 25 rokov veku) a jedným nezaopatreným dieťaťom sa vypočíta nasledovne, 198,09 € + 138,19 € + 138,19 € + 90,42 € = 564,89 € a predstavuje sumu 564,89 € mesačne.

Dvojica s jedným zaopatreným neplnoletým dieťaťom a jedným nezaopatreným dieťaťom Životné minimum (štvorčlennej rodiny) dvojice s jedným zaopatreným neplnoletým dieťaťom (dieťa do 18 rokov veku) a jedným nezaopatreným dieťaťom sa vypočíta nasledovne, 198,09 € + 138,19 € + 90,42 € + 90,42 € = 517,12 € a predstavuje sumu 517,12 € mesačne.

Zdroj: MINISTERSTVO PRÁCE, SOCIÁLNYCH VECÍ A RODINY SLOVENSKEJ REPUBLIKY