Prejsť na predchádzajúcu verziu stránky humanet.sk

Zamestnať účtovníka, či outsourcovať? Výhody a nevýhody oboch modelov.

Zamestnať účtovníka, či outsourcovať

Účtovník, či outsourcing

Čo sa oplatí viac? Čo je pohodlnejšie? Pre koho je vhodný ten-ktorý model?

Mnoho firiem rieši túto otázku. Platiť celého zamestnanca môže byť pre niektoré nákladné, obávajú sa však ťažšej komunikácie či toho, že si vyberú zlého dodávateľa služieb. A aby to nebolo úplne jednoduché, vyberať si môžu dokonca až z troch modelov.

Účtovník – interný zamestnanec

Výhodou je, že s ním sedíte v jednej kancelárii (alebo aspoň budove) a môžete ho mať pod dohľadom. Akékoľvek otázky s ním môžete riešiť osobne a nemusíte byť stále na telefóne a mailoch. Tento model je vhodný prevažne pre väčšie firmy, ktoré ho dokážu naplno vyťažiť.

Nevýhodou nie sú len mzdové náklady, ale aj kapacita – ak ochorie, tak jednoducho nemáte účtovníka. Ekonomické a účtovné softvéry platíte vy, hardvér takisto. K dispozícii máte know-how iba jediného človeka. Navyše, ak spôsobí svojou chybou škodu, môžete ho sankcionovať iba do výšky jeho 4 priemerných platov - aj keby škoda mala hodnotu 10 000 000 €.

Outsourcovaný účtovník vo vašej firme

Tento model je na pol ceste medzi externým účtovníkom a zamestnancom. Firma platí dodávateľovi a ten nesie ťarchu mzdových nákladov. Dodávateľ sa zaviaže dodať pracovnú silu – účtovníka.

Veľkou výhodou je, že účtovné firmy bývajú poistené a v prípade chyby ich poistka pokryje vaše škody. Softvér a hardvér si môže účtovník zabezpečiť na vlastné náklady. Zároveň máte k dispozícii know-how celej firmy v jedinom človeku.

Nevýhodou môžu byť procesy – pokyny síce dostáva účtovník od vás, no zodpovedá sa svojmu zamestnávateľovi. Ak natrafíte na firmu, ktorá nie je férová voči svojim ľuďom, vypomstí sa to vám. Odporúčame riadne si preštudovať zmluvu o spolupráci :)

Externý účtovník

Či už je to jednotlivec alebo celý tím, spolupracujete na absolútne externej báze. Telefón, e-mail, meetingy. Perfektnou výhodou je, že nie ste viazaní na jediného človeka – ak ide na dovolenku, na péenku alebo mu zhorí počítač, váš dodávateľ bez problémov vykryje kapacitu. O taktomto probléme ani nemusíte tušiť.

Je to ideálny model v prípade, že účtovníka využívate minimálne. Za pár desiatok eur máte vybavenú agendu a nemáte s ňou žiadne starosti.