Prejsť na predchádzajúcu verziu stránky humanet.sk

Ak zamestnávateľ vypláca príjem po ukončení pracovného pomeru, zamestnanca do SP opätovne neprihlasuje

Ak zamestnávateľ vypláca príjem po ukončení pracovného pomeru, zamestnanca do SP opätovne neprihlasuje

Ak zamestnávateľ vypláca príjem po ukončení pracovného pomeru, zamestnanca do SP opätovne neprihlasuje

Sociálna poisťovňa upozorňuje zamestnávateľov, ktorí vyplácajú akýkoľvek príjem zamestnancovi po tom, čo ho už odhlásili zo Sociálnej poisťovne, že pri výplate tohto príjmu ho opätovne do registra poistencov a sporiteľov starobného dôchodkového sporenia Sociálnej poisťovne neprihlasujú. Príjem len vykážu vo Výkaze poistného a príspevkov (teda nie v Mesačnom výkaze poistného a príspevkov), pričom ho rozpočítajú na obdobie trvania pracovného pomeru v poslednom kalendárnom roku.

Ak napríklad zamestnanec skončil pracovný pomer vo februári 2017 a zamestnávateľ zúčtuje ešte príjem v máji 2017 (napríklad preplatí nevyčerpanú dovolenku), rovnomerne ho rozpočíta na mesiace január a február 2017 (ak v tomto období nebolo prerušené poistenie) a uvedie vo Výkaze poistného a príspevkov + príloha s tým, že odvádza poistné na všetky druhy poistenia - teda vrátane poistného na nemocenské poistenie a poistného na poistenie v nezamestnanosti. Zamestnávateľ však rešpektuje výšku maximálneho mesačného vymeriavacieho základu, čo je v roku 2017 suma 6 181 eur. Maximálny mesačný vymeriavací základ sa nevzťahuje na úrazové poistenie, poistné na úrazové poistenie platí zamestnávateľ vždy z celého vymeriavacieho základu (hrubého príjmu) v plnej výške.

Výnimkou by bola situácia, keby bol zamestnanec v mesiacoch január a február 2017 práceneschopný, a to bez jediného dňa poistenia. Zamestnávateľ by poistné zaplatil iba na úrazové poistenie, pretože počas obdobia, kedy je zamestnanec uznaný za dočasne práceneschopného, sa na neho aj na jeho zamestnávateľa vzťahuje vylúčenie povinnosti platiť poistné.

Zdroj: Sociálna poisťovňa