Prejsť na predchádzajúcu verziu stránky humanet.sk

Ako zaslať Registračný list fyzickej osoby, ak sú e-Služby Sociálnej poisťovne nedostupné

Ako zaslať Registračný list fyzickej osoby, ak sú e-Služby Sociálnej poisťovne nedostupné

Informácia Sociálnej poisťovne

Na stránke Sociálnej poisťovne bol 14. septembra 2018 zverejnený príspevok, v ktorom Sociálna poisťovňa informuje zamestnávateľov o tom, ako majú postupovať v prípade, že sú elektronické služby Sociálnej poisťovne nedostupné.

V prípade nedostupnosti elektronických služieb Sociálnej poisťovne (e-Služby) môže zamestnávateľ prihlásiť alebo odhlásiť zamestnancov formou predbežného prihlásenia/odhlásenia zamestnancov. Zamestnávateľ tak môže urobiť mobilnou aplikáciou, e-mailom, faxom alebo sms správou.

Sociálna poisťovňa odporúča použiť mobilnú aplikáciu. Jej výhodou je rýchly a efektívny spôsob posielania štruktúrovaných dát, ich následné spojenie s príslušným Registračným listom fyzickej osoby (RLFO), okamžitá spätná väzba a kontrola správnosti údajov, ale aj história s možnosťou preukázať prihlásenie zamestnanca pri kontrole nelegálnej práce. Viac informácií k mobilnej aplikácii nájdete na stránke Sociálnej poisťovne.

Pri použití e-mailu zamestnávateľ vyplní tlačivo Prihlásenie/Odhlásenie zamestnanca a odošle ho ako prílohu na adresu hlasenie@socpoist.sk (alebo faxom na čísla +421 906 171 865, +421 906 171 723). V prípade vyššieho počtu zamestnancov použije zamestnávateľ ďalšiu stranu. Tlačivo využije buď iba na prihlásenie, alebo iba na odhlásenie zamestnanca.

Pri použití sms správy zamestnávateľ odošle správu na telefónne čísla 0918 492 266 alebo 0918 492 277. V správe uvedie či ide o prihlásenie/odhlásenie, rodné číslo, meno a priezvisko zamestnanca, typ poistného pomeru, dátum jeho vzniku a IČZ (identifikačné číslo zamestnávateľa).

Ak ku vzniku poistenia vôbec nedošlo (odstúpenie od zmluvy) zamestnávateľ predloží Registračný list FO – zrušenie prihlásenia.

Údaje zaslané pri predbežnom prihlásení/odhlásení zamestnancov je potrebné vždy najneskôr do troch dní potvrdiť Sociálnej poisťovni predložením vyplneného Registračného listu FO.

Zdroj: Sociálna poisťovňa