Prejsť na predchádzajúcu verziu stránky humanet.sk

Bez potvrdenia z úradu práce sa otcovi materské neprizná

Informácia Sociálnej poisťovne

Sociálna poisťovňa pripomína otcom, ktorí si chcú na svoje dieťa uplatniť nárok na materské, že k posúdeniu ich nároku na dávku nestačí odovzdať Sociálnej poisťovni len vyplnenú Žiadosť o materské. Okrem Žiadosti o materské je otec povinný predložiť pobočke Sociálnej poisťovne (príslušnou je pobočka, ktorá vedie jeho nemocenské poistenie) písomnú dohodu, že prebral dieťa do starostlivosti na základe vzájomnej dohody s matkou dieťaťa, ďalej fotokópiu rodného listu dieťaťa a tiež potvrdenie z úradu práce, sociálnych vecí a rodiny, že matka dieťaťa nepoberá rodičovský príspevok.

Nepoberanie materského alebo rodičovského príspevku matky dieťaťa je jednou z osobitých podmienok nároku na materské otca dieťaťa. Zákon pritom nešpecifikuje, že musí ísť o to isté dieťa, v súvislosti s ktorým si otec dieťaťa nárok na materské uplatňuje. Zákon vyžaduje, aby matka dieťaťa nepoberala materské alebo rodičovský príspevok vôbec.

Okrem tejto špecifickej podmienky musí otec dieťaťa samozrejme splniť aj základné podmienky nároku na materské – mať aspoň 270 dní nemocenského poistenia v posledných dvoch rokoch pred prevzatím dieťaťa do starostlivosti, pričom nemocenské poistenie mu trvá v čase uplatnenia nároku na materské (alebo mu plynie ochranná lehota, ktorá trvá sedem dní po zániku nemocenského poistenia).

Zdroj: Sociálna poisťovňa