Prejsť na predchádzajúcu verziu stránky humanet.sk

Čo je to INTRASTAT?

Čo je to INTRASTAT?

INTRASTAT je systém štatistického zisťovania, ktorý umožňuje zbierať, spracúvať a poskytovať údaje o obchodovaní s tovarom medzi členskými štátmi EÚ. V podmienkach Slovenska to znamená štatistické zisťovanie o prijatiach a odoslaniach uskutočnených medzi Slovenskou republikou a členskými štátmi.

Formuláre INTRASTAT sa na rozdiel od súhrnných výkazov týkajú len tovarov, a to ako dodania tovarov do iných členských štátov, tak i prijatia tovarov z iných členských štátov (intrakomunitárne obchody). Osoby registrované pre účely DPH musia informácie o týchto zdaniteľných obchodoch nahlasovať mesačne, a to na predpísaných formulároch v elektronickej podobe príslušnému colnému úradu. Táto povinnosť sa však týka len tých osôb, ktoré prekročili tzv. asimilačný prah, t.j. prah oslobodenia.

Asimilačný prah pre rok 2015 je stanovený na úrovni 200 000€ na prijatie tovarov z iných členských štátov a 400 000 € na dodanie tovarov do iných členských štátov, a to za kalendárny rok.

Formuláre INTRASTAT slúžia pre štatistické účely týkajúce sa prijatých a odoslaných tovarov v rámci Európskej únie, čím umožňujú zostavovať štatistiku zahraničného obchodu jednotlivých členských štátov. Takto získané údaje sa využívajú ako na úrovni jednotlivých vlád, tak i na úrovni Európskej únie, a to najmä na monitorovanie vývoja jednotného trhu a na tvorbu európskej obchodnej a poľnohospodárskej politiky. Údaje sú tiež poskytované jednotlivých medzinárodným organizáciám, ako sú Svetová obchodná organizácia a pod. za účelom vypracovania štatistík týkajúcich sa svetového globálneho obchodu s tovarmi.

Zdroj: Štatistický úrad, J. Bojňanský a kol., Dane podnikateľských subjektov