Prejsť na predchádzajúcu verziu stránky humanet.sk

Dávka v nezamestnanosti sa môže vyplácať pol roka alebo štyri mesiace

Dávka v nezamestnanosti sa môže vyplácať pol roka alebo štyri mesiace

Dávka v nezamestnanosti sa môže vyplácať buď pol roka alebo štyri mesiace – podľa toho, či poistenec predtým pracoval na dobu určitú.

Nárok na dávku v nezamestnanosti vo všeobecnosti občanovi môže vzniknúť vtedy, ak súčasne splní dve základné podmienky – prvou je byť poistený v nezamestnanosti najmenej 730 dní v posledných troch rokoch pred zaradením do evidencie uchádzačov o zamestnanie a druhou podmienkou je samotné zaradenie do evidencie uchádzačov o zamestnanie na úrade práce, sociálnych vecí a rodiny. Dávka v nezamestnanosti sa v takomto prípade prizná na šesť mesiacov.

Avšak nárok na dávku v nezamestnanosti môže vzniknúť aj v prípade, ak po skončení výkonu činnosti zamestnanca v pracovnom pomere na dobu určitú (tzv. sezónne zamestnanie) bol poistnec zaradený do evidencie uchádzačov o zamestnanie a v posledných štyroch rokoch pred zaradením do evidencie uchádzačov o zamestnanie splnil súčasne dve podmienky:

  • a) bol poistený v nezamestnanosti z výkonu činnosti zamestnanca v pracovnom pomere na určitú dobu alebo bol dobrovoľne poistený v nezamestnanosti najmenej 730 dní a
  • b) nebol povinne poistený v nezamestnanosti z iného výkonu činnosti zamestnanca ani jeden deň, t. j. nepracoval v pracovnom pomere na neurčitý čas, v štátnozamestnaneckom pomere, v služobnom pomere, na základe dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru, a pod.

Dávka v nezamestnanosti sa v takomto prípade priznáva na štyri mesiace.

Skrátený nárok na dávku v nezamestnanosti vznikne aj tej osobe, ktorá pracovala v sezónnych zamestnaniach aj v Európskej únii, a ktorá si súčasne zachovala centrum záujmov na území Slovenska.

Zdroj: Sociálna poisťovňa