Prejsť na predchádzajúcu verziu stránky humanet.sk

Dočasné prerušenie výkonu práce

Dočasné prerušenie výkonu práce

Zamestnávateľ môže podľa § 141a Zákonníka práce po prerokovaní so zástupcami zamestnancov zamestnancovi dočasne, najdlhšie na jeden mesiac, prerušiť jeho výkon práce, ak je zamestnanec dôvodne podozrivý zo závažného porušenia pracovnej disciplíny a jeho ďalší výkon práce by ohrozoval dôležitý záujem zamestnávateľa. Po dobu dočasného prerušenia výkonu práce patrí zamestnancovi náhrada mzdy vo výške najmenej 60% jeho priemerného zárobku. Ak sa závažné porušenie pracovnej disciplíny nepreukázalo, zamestnancov patrí doplatok do výšky jeho priemerného zárobku.