Prejsť na predchádzajúcu verziu stránky humanet.sk

Dôchodca si môže uplatniť výnimku aj pri súbehu pracovného pomeru a dohody

Informácia Sociálnej poisťovne

Ak je dôchodca zamestnaný na základe dohôd mimo pracovného pomeru a zároveň aj na základe pracovnej zmluvy, môže si pri dohode aj tak uplatniť výnimku z platenia poistného do výšky 200 eur. Z pracovného pomeru bude naďalej platiť poistné v riadnej výške. Existencia pracovného pomeru teda nevylučuje pre dôchodcov uplatnenie výnimky z platenia poistného na dôchodkové poistenie, ak súbežne pracujú aj na dohodu mimo pracovného pomeru.

Výnimka z platenia poistného sa vzťahuje výlučne na právny vzťah na základe dohody o vykonaní práce alebo dohody o pracovnej činnosti. Sociálna poisťovňa upozorňuje tiež na to, že uplatniť si toto právo je možné iba na jednu dohodu v jednom kalendárnom mesiaci. Výnimku si dôchodca uplatňuje písomne u zamestnávateľa najneskôr pri podpise dohody. Ak odovzdá oznámenie a čestné vyhlásenie k dohode neskôr, uplatní sa výnimka až od prvého dňa nasledujúceho kalendárneho mesiaca.

Zdroj: Sociálna poisťovňa