Elektronické služby Sociálnej poisťovne sú už funkčné

Informácia Sociálnej poisťovne

Problémy, ktoré včera avizovala Sociálna poisťovňa pri nasadení novej verzie dizajnu elektronických služieb, boli odstránené. Systém je funkčný a zamestnávatelia ho už teraz môžu v plnej miere využívať. Individuálne problémy pri práci s elektronickými službami treba nahlásiť štandardnou formou prostredníctvom kontaktného formulára na adrese https://esluzby.socpoist.sk.

Zavedenie nového dizajnu elektronických služieb súvisí s modernizáciou systému a komfortnejším využívaním týchto služieb užívateľmi.

Zdroj: Sociálna poisťovňa