Prejsť na predchádzajúcu verziu stránky humanet.sk

Garančné poistenie - 5. časť

Garančné poistenie - 5. časť

Viete aká je výška dávky garančného poistenia? Prinášame Vám prehľad podľa Zákona o sociálnom poistení.

Žiadosť o priznanie dávky garančného poistenia podáva zamestnanec na sociálnej poisťovni do 60 dní od vzniku platobnej neschopnosti zamestnávateľa alebo odo dňa skončenia pracovnoprávneho vzťahu.

Dávka garančného poistenia sa poskytne najviac v rozsahu troch mesiacov z posledných 18 mesiacov trvania pracovnoprávneho vzťahu predchádzajúcich začiatku platobnej neschopnosti zamestnávateľa alebo dňu skončenia pracovnoprávneho vzťahu z dôvodu platobnej neschopnosti zamestnávateľa.

Dávka garančného poistenia sa poskytne v sume príslušného nároku zníženého o:

  • poistné na zdravotné poistenie,
  • poistné na nemocenské poistenie,
  • poistné na starobné poistenie,
  • poistné na invalidné poistenie,
  • poistné na poistenie v nezamestnanosti, ktoré je povinný platiť zamestnanec, a
  • preddavok na daň alebo daň z príjmov zo závislej činnosti a funkčných požitkov, vypočítaných podľa podmienok platných v kalendárnom mesiaci, za ktorý zamestnancovi vznikol uvedený nárok.

Zdroj: Zákon o sociálnom poistení

Prečítajte si predchádzajúce články:
Garančné poistenie – 1. časť
Garančné poistenie - 2. časť - Rozsah garančného poistenia
Garančné poistenie – 3. časť
Garančné poistenie – 4. časť