Humanet efektívne: Rýchle prehľady

V systéme Humanet má užívateľ k dispozícii efektívny nástroj na grafické zobrazenie vybraných údajov z evidencie Osoba a Rola.

Funkcia umožňuje užívateľovi definovať nielen vzhľad samotného panela - obsah, veľkosť a rozmiestnenie dlaždíc, ale aj definovať spôsob spracovania a grafického zobrazenia vybraného údaju z evidencie Osoba a Rola cez definíciu rýchleho prehľadu.

Môže napríklad zobrazovať priemerný vek zamestnancov ako kľúčový ukazovateľ,

štruktúru zamestnancov podľa pohlavia zobrazovať ako pruhový graf,

či kumulatívny súčet celkovej ceny práce od začiatku roka zobrazovať ako stĺpcový graf.

Vzhľadom na široké spektrum užívateľov systému Humanet, od malej a strednej firmy, kde do databázy vstupuje jeden, alebo len niekoľko užívateľov (mzdárka, konateľ), až po veľké firmy, kde do databázy vstupujú desiatky užívateľov s najrôznejšími prístupovými právami, funkcia v databáze nie je dostupná automaticky. Užívateľ – administrátor sám rozhodne o tom, komu panel s rýchlymi prehľadmi sprístupní. Viac o tejto funkcii si môžete prečítať v liste k updatu 9.07, alebo v I. časti užívateľskej príručky Humanet – personalistika a mzdy. Panel Rýchle prehľady je dostupný v demo databáze modulu personalistika a mzdy. Tak si pridajte novú demo databázu a vyskúšajte možnosti nového nástroja.