Humanet Efektívne: Rýchly výpočet hrubej mzdy pomocou mzdovej kalkulačky

Nedávno som videla na internete zaujímavé video. Hovorí sa v ňom o tom, aký je rozdiel v tom, čo priemerný Slovák dostáva za svoju prácu, a koľko by reálne potreboval pre život. Existuje tzv. ideálny stav, kedy 50 % by mali tvoriť naše každodenné životné náklady ako bývanie a strava, 30 % by sme mali míňať na veci, ktoré nám robia radosť, ako cestovanie či koníčky, a 20 % by sme si mali odkladať na horšie časy. Video prináša prehľad priemernej čistej mzdy a ideálnej čistej mzdy Slovákov žijúcich v najväčších mestách Slovenska. Napríklad v Žiline je priemerná čistá mzda 668 €. Ideálnu čistú mzdu na základe ceny nájmu bytov, stravy, MDH či mestskej dane, a pomeru 50:30:20 vypočítali na sumu 1564 €.

A viete koľko by mal Žilinčan zarábať v hrubom, aby mu zostala táto ideálna čistá mzda? Šikovná pomôcka v systéme Humanet to vypočíta za vás. Vo voľbe Spracovanie miezd/ Mzdy v Zozname evidovaných rolí kliknite na voľbu Doplnky/ Mzdová kalkulačka.

V políčku Obdobie vyberte mesiac, za ktorý sa má hrubá mzda vypočítať. Vyberte položku Čistá mzda a do políčka vedľa zapíšte sumu čistej mzdy. Nastavte si ďalšie parametre pre výpočet hrubej mzdy, podľa ktorých program pri výpočte použije prípadné odvodové a daňové úľavy ako je napr. nezdaniteľná časť základu dane, či daňový bonus.

A potom stačí už len kliknúť na tlačidlo Vypočítať. Program vypočíta nielen sumu hrubej mzdy, t.j. to, čo by mal zamestnávateľ „utratiť“, aby zamestnancovi po zaplatení odvodov a dane zostala suma ideálnej čistej mzdy.

Program vypočíta aj jednotlivé sumy poistného a dane, a to nielen za zamestnanca, ale aj za zamestnávateľa, takže užívateľ má k dispozícii aj sumu CELKOVEJ CENY PRÁCE, čo sú náklady zamestnávateľa na túto pomyselnú ideálnu čistú mzdu zamestnanca.