Humanet efektívne: Termíny a úlohy

Panel Termíny a úlohy je v systéme už dlhší čas, ale doteraz sa v ňom zobrazovali len „systémové“ needitovateľné legislatívne pripomienky, a to buď s dátumami odvodenými odo dňa určeného na výplatu príjmov: Výplatný termín, Výkaz do Sociálnej poisťovne, Výkaz na zdravotné poistenie, Odvod dane, alebo dátumami podľa zákona: Mesačný daňový prehľad, Potvrdenie o príjmoch zo závislej činnosti, Vykonať ročné zúčtovanie dane, Doručiť ročné hlásenie k dani a Tlačivo Ročné zúčtovanie preddavkov na daň. V účtovníctve sa zobrazuje termín podania výkazu DPH.

Novinkou na paneli Termíny a úlohy je možnosť pridávať si vlastné termíny a úlohy.

Systémové pripomienky sa zobrazujú sivou farbou, vlastné pripomienky sa zobrazujú čiernou farbou, a to vo všetkých farebných schémach Humanetu. Pripomienky aktuálneho dňa sa zobrazujú farebne, podľa nastavenia farebnej schémy Humanetu.

Užívateľ má možnosť pridať si pripomienku, ktorú bude vidieť iba on, alebo pripomienku, ktorú budú vidieť všetci užívatelia vstupujúci do databázy.