Humanet efektívne: Vzdialená podpora

Užívatelia systému Humanet majú v programe k dispozícii funkciu Vzdialená podpora. V prípade potreby táto funkcia umožní užívateľovi udeliť pracovníkovi podpory časovo obmedzené oprávnenie pre vstup do databázy.

Funkcia sa nachádza na Paneli podpory v časti POMOCNÍK/ Vzdialená podpora.

Po vstupe do funkcie má užívateľ možnosť vybrať trvanie vzdialenej podpory kliknutím na príslušné tlačidlo.

Po aktivácii užívateľ vidí, kedy vzdialenú podporu pridelil a dokedy bude mať pracovník podpory povolený vstup do databázy.

Pridelenie vzdialenej podpory je možné kedykoľvek ukončiť kliknutím na tlačidlo Ukončiť. Ak by bolo potrebné vzdialenú podporu predĺžiť, je možné existujúci interval podpory ukončiť a prideliť nový interval.