Prejsť na predchádzajúcu verziu stránky humanet.sk

Humanet efektívne: Zmeny do mzdového kalendára môžete zadávať aj priebežne

Humanet efektívne

Zmeny do mzdového kalendára môžete zadávať aj priebežne

Pri spracovaní miezd je jednou z úloh mzdovej účtovníčky zadať do mzdového kalendára všetky zmeny, ktoré počas mesiaca nastali tak, aby sa tieto zmeny zohľadnili pri výpočte mzdy.

V systéme Humanet sú na evidenciu dochádzkových zmien k dispozícii dve miesta – na záložke Mzdy/ Kalendár a na záložke Rola/ Dochádzka. Záložka Mzdy/ Kalendár je miesto, odkiaľ systém čerpá informácie pri výpočte mzdy – fond hodín pracovnej doby, odpracované hodiny, hodiny dovolenky, hodiny návštevy lekára a i.

Výhodou zadávania údajov na záložku Mzdy/ Kalendár je jednoduchosť zadávania. Kliknete na príslušný deň (alebo označíte viac dní), vyberiete kalendárnu zmenu, prípadne upravíte počet hodín trvania kalendárnej zmeny v príslušnom dni.

Nevýhodou tohto spôsobu zadávania je, že zmeny môžete zadať len do mesiaca aktuálne otvoreného obdobia spracovania miezd. Môžete si síce zobraziť údaje zadané do kalendára v starých mesiacoch, ale upravovať môžete len kalendár aktuálne otvoreného mesiaca. Nevýhodou zadávania kalendárnych zmien priamo na záložku Mzdy/ Kalendár je aj to, že ak by ste potrebovali spustiť inicializáciu kalendára (napr. kvôli zmene pracovného kalendára), vymažú sa z kalendára všetky zadané kalendárne zmeny.

Záložka Rola/ Dochádzka má dve záložky – záložku Dochádzkové odchýlky na zadávanie dochádzkových zmien, a záložku Individuálna pracovná doba na zadávanie zmien plánu pracovnej doby, napr. u zmenových zamestnancov. Pri zadávaní dochádzkových zmien cez záložku Dochádzkové odchýlky spustenie inicializácie mzdového kalendára nemá vplyv na zadané položky. T.j. pri inicializácii sa v mzdovom kalendári síce obnoví plán pracovnej doby, ale následne sa do kalendára načítajú všetky záznamy zo záložky Dochádzkové odchýlky. Výhodou záložky Dochádzkové odchýlky je aj to, že môžete dochádzkové odchýlky zadávať už v čase, keď pracovný kalendár v spracovaní miezd nie je inicializovaný, aj na obdobie niekoľkých mesiacov dopredu. Napr. v júni 2019 spracovávate mzdy za mesiac máj 2019. V programe máte otvorené obdobie spracovania miezd máj 2019, ale na záložku Dochádzkové odchýlky už môžete zadávať doklady od zamestnancov platné pre jún 2019. Stačí si v políčkach Od, Do zadať júnové dátumy, kliknúť na tlačidlo Načítať dáta a môžete zadávať dochádzkové zmeny na jún.

Záložka Individuálna pracovná doba umožňuje meniť plán pracovnej doby oproti plánu prednastavenému v obraze turnusu. To vám umožní napríklad u zmenových zamestnancov meniť plán fondu pracovnej doby podľa toho, ako skutočne pracovali (napríklad ak si dvaja zamestnanci vymenili medzi sebou zmeny) bez toho, aby ste museli vytvárať nové mzdové kalendáre. Aj na záložku Individuálna pracovná doba je možné zadávať zmeny do budúcich mesiacov rovnakým spôsobom, ako na záložke Dochádzkové odchýlky.

V prípade všetkých troch záložiek je možné údaje na záložky importovať. Na to slúži funkcia Import dochádzky. Viac o funkcii nájdete v príručke Užívateľskej príručky – časť I..

Spracovala: Ing. Martina Lapšová, metodik PaM, HOUR, spol. s r.o.