Prejsť na predchádzajúcu verziu stránky humanet.sk

Informácie o zamestnancovi

Informácie o zamestnancovi

Viete, aké informácie nemôžete pri vstupe zamestnanca do pracovného pomeru od neho požadovať? A aké informácie naopak požadovať môžete? Ako je to z pohľadu zamestnanca? Ktoré informácie musí zamestnanec poskytnúť zamestnávateľovi?

Zamestnávateľ môže od uchádzača o prvé zamestnanie vyžadovať len informácie, ktorú súvisia s prácou, o ktorú má fyzická osoba záujem a ktorú bude vykonávať.

V prípade, ak sa o zamestnanie uchádza osoba, ktorá už bola zamestnaná, môže zamestnávateľ od nej požadovať predloženie pracovného posudku a potvrdenie o zamestnaní.

Informácie, ktoré sa od zamestnanca nesmú vyžadovať sú:

  • o tehotenstve
  • o rodinných pomeroch
  • o bezúhonnosti s výnimkou, ak ide o prácu, pri ktorej sa podľa osobitného predpisu vyžaduje bezúhonnosť, alebo ak požiadavku bezúhonnosti vyžaduje povaha práce, ktorú má osoba vykonávať
  • o politickej príslušnosti, odborovej príslušnosti a náboženskej príslušnosti

Budúci zamestnanec je povinný informovať svojho zamestnávateľa o skutočnostiach, ktoré bránia výkonu práce alebo ktoré by mohli zamestnávateľovi spôsobiť ujmu a taktiež o dĺžke pracovného času u iného zamestnávateľa, ak ide o mladistvú osobu.