Prejsť na predchádzajúcu verziu stránky humanet.sk

Kedy majú študenti nárok na nemocenské

Kedy majú študenti nárok na nemocenské

Študenti vo všeobecnosti nemajú nárok na dávku nemocenské, pretože v čase štúdia nie sú nemocensky poistení. Existencia nemocenského poistenia je totiž základnou podmienkou vzniku nároku na túto dávku. Výnimkou sú študenti, ktorí sú v pracovnom pomere alebo majú uzatvorenú dohodu s pravidelným príjmom (okrem dohody o brigádnickej práci študentov), majú postavenie samostatne zárobkovo činnej osoby (SZČO), ktorá je povinne nemocensky poistená, príp. sa prihlásili na dobrovoľné poistenie a sami si platia poistné do Sociálnej poisťovne na nemocenské poistenie ako dobrovoľne poistená osoba. V takomto prípade majú nárok na nemocenské a platia pre nich rovnaké pravidlá ako pre ostatných zamestnancov, dohodárov, živnostníkov a dobrovoľne poistené osoby.

Aké sú podmienky nároku na vznik a výplatu nemocenského, ak by študent pracujúci na základe pracovnej zmluvy, dohody, živnostenského oprávnenia či ako dobrovoľne poistený ochorel, sa dozvie na webe Sociálnej poisťovne v rubrike Nemocenské. Informovať sa môže taktiež v ktorejkoľvek pobočke.

Zdroj: Sociálna poisťovňa