Prejsť na predchádzajúcu verziu stránky humanet.sk

Materské sa od mája zvýši automaticky, bez žiadosti mamičiek

Materské sa od mája zvýši automaticky, bez žiadosti mamičiek

Sociálna poisťovňa pripomína budúcim mamičkám, že od mája tohto roka sa zvýši dávka materské zo súčasných 70 % na 75 % denného vymeriavacieho základu, resp. pravdepodobného denného vymeriavacieho základu.

O zvýšenie materského netreba žiadať – Sociálna poisťovňa ho zvýši mamičkám (a ostatným skupinám poistencov, ktorí spĺňajú nárok na jej priznanie) automaticky zo zákona. Nemusia si teda podávať osobitnú žiadosť.

Nemocenské dávky sú splatné mesačne pozadu, preto zvýšená suma materského bude vyplatená po prvýkrát v júni 2017 za máj 2017. Zvýšenie dávky materské sa bude týkať nielen tých, ktorým nárok na materské vznikne po 30. apríli 2017, ale aj tých, ktorým nárok na materské vznikol pred 1. májom 2017 a bude trvať aj po 30. apríli 2017. Sociálna poisťovňa týmto poberateľom výšku dávky prepočíta bez žiadosti.

Materské sa bude zvyšovať u všetkých skupín poistencov – zamestnancov, samostatne zárobkovo činných osôb aj dobrovoľne nemocensky poistených osôb. Maximálna výška materského pri 31-dňovom mesiaci od mája dosiahne 1 350 eur.

Zdroj: Sociálna poisťovňa