Prejsť na predchádzajúcu verziu stránky humanet.sk

Minimálny a maximálny vymeriavací základ od 1. januára 2016 na sociálne poistenie

Minimálny a maximálny vymeriavací základ od 1. januára 2016 na sociálne poistenie

Minimálny a maximálny vymeriavací základ od 1. januára 2016 na sociálne poistenie

Minimálny a maximálny vymeriavací základ od 1. januára 2016 na sociálne poistenie sa pre zamestnávateľa, zamestnanca, povinne poistené samostatne zárobkovo činné osoby (SZČO) a dobrovoľne poistené osoby (DPO) zvyšuje takto:

  • a) Minimálny vymeriavací základ, ktorý je v súčasnosti 412,00 eur vzrastie na 429,00 eur a následne minimálne poistné pre povinne poistenú SZČO bude od 1. januára 142,20 eur mesačne (v súčasnosti 136,57 eur mesačne).
  • b) Maximálny vymeriavací základ bude 4 290,00 eur (v súčasnosti je 4 120,00 eur). Maximálne poistné pre SZČO bude tak 1 422,13 eur mesačne (v súčasnosti 1 365,78 eur mesačne).

Ak SZČO alebo DPO platí poistné z minimálneho vymeriavacieho základu, poistné za január 2016 zaplatí do 8. februára 2016 z nového vymeriavacieho základu. Ak má trvalý príkaz v banke, nesmie si ho zabudnúť včas zmeniť. To isté platí o maximálnom vymeriavacom základe. Informácie o zmene vymeriavacieho základu na platenie poistného v súvislosti so zmenou minimálneho a maximálneho vymeriavacieho základu Sociálna poisťovňa oznámi SZČO. Voči DPO Sociálna poisťovňa takúto povinnosť nemá.

Maximálna výška nemocenských dávok

Maximálna výška nemocenských dávok sa v roku 2016 zvyšuje. Dôvodom je, že maximálny denný vymeriavací základ, resp. maximálny úhrn denných vymeriavacích základov na určenie výšky nemocenskej dávky sa zvýši zo 40,6357 eur na 42,3124 eur a materské sa zvyšuje zo súčasných 65% na 70% denného vymeriavacieho základu alebo pravdepodobného denného základu. Ak dôvod na poskytnutie nemocenskej dávky vznikne od 1. januára 2016, Sociálna poisťovňa vyplatí poistencom nemocenské maximálne vo výške 721,50 eur mesačne (pri 31-dňovom mesiaci), resp. vo výške 698,20 eur mesačne (pri 30-dňovom mesiaci), materské maximálne vo výške 918,20 eur mesačne (pri 31-dňovom mesiaci), resp. vo výške 888,60 eur mesačne (pri 30-dňovom mesiaci) a ošetrovné maximálne vo výške 232,80 eur za 10 dní.

Ak dôvod na poskytnutie nemocenskej dávky vznikol v roku 2015, poistencom sú vyplácané nemocenské dávky maximálne v týchto výškach: nemocenské pri 31-dňovom mesiaci vo výške 692,90 eur (pri 30-dňovom mesiaci vo výške 670,50 eur), materské pri 31-dňovom mesiaci vo výške 818,90 eur (pri 30-dňovom mesiaci vo výške 792,40 eur) a ošetrovné za 10 dní vo výške 223,50 eur.

Práca na dohodu je v sociálnom poistení bez zmien

Po zmenách v predošlých rokoch pri práci dohodárov, nenastávajú v oblasti práce na akúkoľvek formu dohody vo vzťahu k sociálnemu poisteniu nateraz žiadne zmeny. Za zamestnancov na dohodu odvádza poistné na sociálne poistenie zamestnávateľ tak ako doteraz. Študenti budú mať naďalej výnimku z platenia odvodov, ak ich príjem nepresiahne 200 eur mesačne a oznámia to zamestnávateľovi. Aj v roku 2016 majú právo určiť si jednu takúto dohodu o brigádnickej práci študentov, na základe ktorej nebudú mať postavenie zamestnanca na účely dôchodkového poistenia.