Prejsť na predchádzajúcu verziu stránky humanet.sk

Na priznanie invalidného dôchodku je dôležité aj obdobie dôchodkového poistenia

Informácia Sociálnej poisťovne
Sociálna poisťovňa pripomína, že na vznik nároku na invalidný dôchodok a jeho výplatu poistencovi nestačí, aby splnil len medicínsku podmienku – bol uznaný za invalidného. Dôležitou podmienkou je aj dostatočný počet rokov obdobia dôchodkového poistenia získaného ešte pred vznikom invalidity. Platí, že čím má občan žiadajúci Sociálnu poisťovňu o invalidný dôchodok vyšší vek, tým musí byť aj dlhšie dôchodkovo poistený.
 
Na to, aby poistenec, ktorý má do 20 rokov veku, splnil podmienku dostatočného obdobia dôchodkového poistenia pre nárok na invalidný dôchodok, stačí, ak bude poistený menej ako jeden rok. Ak ide o poistenca vo veku nad 20 rokov do 24 rokov, musí byť poistený najmenej jeden rok. Občan nad 24 rokov do 28 rokov musí byť na vznik nároku na invalidný dôchodok poistený aspoň dva roky. Poistenec vo vekovej kategórii nad 28 rokov do 34 rokov musí získať najmenej päť rokov dôchodkového poistenia. Ak o invalidný dôchodok žiada poistenec vo veku nad 34 rokov do 40 rokov, potrebuje na vznik nároku na invalidný dôchodok najmenej osem rokov poistenia. Pre občanov vo veku nad 40 rokov do 45 rokov je potrebné mať aspoň desať rokov dôchodkového poistenia a pre tých nad 45 rokov najmenej 15 rokov.
 
Ak poistenec podmienku dostatočne dlhého obdobia poistenia nespĺňa, nárok na invalidný dôchodok mu nevznikne. Podľa zákona nárok na tento dôchodok nevznikne ani takému občanovi, ktorý ku dňu vzniku invalidity spĺňa podmienky nároku na starobný dôchodok alebo mu bol priznaný predčasný starobný dôchodok.
 
Podmienky nároku na invalidný dôchodok aj jeho uplatnenie je zverejnené na stránke Sociálnej poisťovne v sekcii Dôchodkové poistenie – Invalidný dôchodok.

Zdroj: Sociálna poisťovňa