Prejsť na predchádzajúcu verziu stránky humanet.sk

Náhrada mzdy počas prestávok na dojčenie

Náhrada mzdy počas prestávok na dojčenie

Zamestnávateľ je povinný podľa § 170 Zákonníka práce poskytnúť matke, ktorá dojčí svoje dieťa, okrem prestávok v práci osobitné prestávky na dojčenie. Prestávky na dojčenie sa započítavajú do pracovného času ženy a poskytuje sa za ne náhrada mzdy v sume jej priemerného zárobku.

Prestávky na dojčenie sa poskytujú matke, ktorá pacuje po určený týždenný pracovný čas, v nasledovnom rozsahu:

  • na každé dieťa do konca šiesteho mesiaca jeho veku dve polhodinové prestávky na dojčenie za zmenu,
  • na každé dieťa od začiatku siedmeho do konca dvanásteho mesiaca jeho veku jedna polhodinová prestávka na dojčenie na zmenu.

Ak matka pracuje po kratší pracovný čas, ale aspoň polovicu určeného týždenného pracovného času, patri jej len jedna polhodinová prestávka na dojčenie, a to na každé dieťa do konca šiesteho mesiaca jeho veku. Prestávky na dojčenie možno zlúčiť a poskytnúť na začiatku alebo na konci pracovnej zmeny.